Historie

Historie

Foto: Jan Erik Sundoy

Stjørdal Næringsforum har sin opprinnelse fra Stjørdal Næringsforening og Stjørdal Reiselivslag (SRL), som begge ble stiftet i 1987.

I 1989 hadde Næringsforeningen 87 medlemmer, herav 46 innen bransje handel, og SRL hadde 35.

Begge foreningene baserte sin virksomhet på ulønnede formannsstillinger samt enkle sekretariatstjenester fra henholdsvis lokale banker og kommunens næringskontor. Arbeidet ble utført på fritid eller i arbeidsgivers tid. Dette vanskeliggjorde arbeidet og da spesielt oppfølgingsarbeid, som krevde mye tid.

Det siste året (1989) reiste begge foreningene spørsmålet om opprettelse av lønnede stillinger. Kommunalutvalget angående opprettelse av stilling som reiselivssjef, og kontaktutvalget mellom Stjørdal Næringsforening og Stjørdal kommune vedtok på sitt siste møte (06.10.89) at spørsmålet om opprettelse av egen administrativ stilling ble utredet og presentert Stjørdal kommune i forbindelse med årsbudsjettet for 1990.

Følgende formålsparagraf ble foreslått for den nye foreningen:

Stjørdal Næringsforum ble formelt stiftet og registrert i foretaksregisteret, 18. desember 1990.

20. mars 2019 byttet Stjørdal Næringsforum navn til Næringsforeningen i Værnesregionen.