Historie

tie-690084_1920

Stjørdal Næringsforum har sin opprinnelse fra Stjørdal Næringsforening og Stjørdal Reiselivslag (SRL), som begge ble stiftet i 1987.

I 1989 hadde Næringsforeningen 87 medlemmer, herav 46 innen bransje handel, og SRL hadde 35.

Begge foreningene baserte sin virksomhet på ulønnede formannsstillinger samt enkle sekretariatstjenester fra henholdsvis lokale banker og kommunens næringskontor. Arbeidet ble utført på fritid eller i arbeidsgivers tid. Dette vanskeliggjorde arbeidet og da spesielt oppfølgingsarbeid, som krevde mye tid.

Det siste året (1989) reiste begge foreningene spørsmålet om opprettelse av lønnede stillinger. Kommunalutvalget angående opprettelse av stilling som reiselivssjef, og kontaktutvalget mellom Stjørdal Næringsforening og Stjørdal kommune vedtok på sitt siste møte (06.10.89) at spørsmålet om opprettelse av egen administrativ stilling ble utredet og presentert Stjørdal kommune i forbindelse med årsbudsjettet for 1990.

Stjørdal Næringsforening og Stjørdal Reiselivslag opphører som egne, selvstendige organisasjoner og går inn i den nye fellesorganisasjonen «Stjørdal Næringsforum» (dette var en foreløpig arbeidstittel i 1989).

Følgende formålsparagraf ble foreslått for den nye foreningen:

«Stjørdal Næringsforums formål er å fremme næringslivet i Stjørdal kommune og slik bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Stjørdal Næringsforum skal dessuten drive markedsføring, produktutvikling og salg av servicetjenester i Stjørdal kommune samt koordinere disse m.h.t. typer og tidspunkt.»

Stjørdal Næringsforum ble formelt stiftet og registrert i foretaksregisteret, 18. desember 1990.

20. mars 2019 byttet Stjørdal Næringsforum navn til Næringsforeningen i Værnesregionen.