Aktuelt

E14 tilbake i NTP

E14 foreslås tilbake til NTP der den alltid burde vært. Det betyr mye for den viktigste transportåra i Midt-Norden som knytter øst og vest sammen.

Les mer »

Hva er ansvarlige arrangement?

De nasjonale myndighetene skiller klart mellom private og offentlige arrangement. Med fast tilviste plasser, kan offentlige arrangement ha inntil 100 deltakere innendørs dersom møterommet er stort nok.

Les mer »