Frokostmøte april – #Vibygger1by

#Vibygger1by

På programmet 
07:30  – Frokost og mingling
08:00  – Velkommen og innledning v/NiV

Kommuneplanens arealdel – hvor og hva kan vi bygge i Stjørdal
v/Erik Fenstad/Stjørdal kommune 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Denne gang skal det handle om arealdelen (KPA) som kanskje er den viktigste planen for utviklingen av Stjørdal. Den sier mye om hva som kan bygges og etableres hvor i kommunen. Du får presentert kommunedirektørens forslag til KPA som nå ligger på bordet til politikerne. Politikerne vil etter egen gjennomgang sende den på høring, og engasjementet er stort – kommunen har fått inn over 150 innspill som er behandlet og det blir nye muligheter i høringsperioden. Velkommen til å løfte blikket til beste for byen vår!

Urban Trigger – Stjørdal, en attraktiv by?
v/Stuart Dickson m/studenter/NTNU (innlegget holdes på engelsk) 
Noe av det mest spennende Stjørdal kommune har satt i gang når det gjelder å drive aktiv utvikling og planlegging av byen vår, er avtalen med NTNU og ca. 15 mastergradstudenter fra mange europeiske land. Studentene jobber nå alene og sammen med næringslivsaktører på Stjørdal for å skissere hvordan Stjørdal kan se ut. Dette er svært interessant. Her vil du få muligheten til å bli involvert og engasjert fremover og det vil det bli snakket om. Arbeidet skal avsluttes med en utstilling i Kimen lørdag 1. juni, der vil skisser og modeller av kanskje fremtidens Stjørdal blir visualisert.

Initiativet til dette prosjektet er tatt av Stjørdal kommune, Vennatrø-Gruppen, Rema Eiendom, Coop Midt Norge, SKU (Stjørdal kulturutvikling), Stjørdal stasjonsutvikling og Forr-Bo i et spleiselag.

Dialog med alle


Frokostmøte april 2024

    HVOR: Scandic Hell NÅR: 16. april kl. 07.30 – 09.00 PRIS: Medlem: Kr 150,- eks. mva. Ikke medlem: Kr. 300,- eks. mva. (faktureres hver enkelt deltaker i etterkant).
  • Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at Næringsforeningen i Værnesregionen lagrer dette innholdet i henhold til GDPR.