Ordninger og tilskudd

Midler til bedriftsintern opplæring

22.06 åpnet retningslinjene for at både næringshager, klynger, destinasjonsselskap og næringsforeninger kan få betalt for jobben som gjøres med å koble bedrifter med relevant opplæringstilbyder.

Les mer »