Penger igjen til opplæring i bedrift

Trøndelag Fylkeskommunes BIO-midler gir muligheter til betalt opplæring i bedriften. Det er penger igjen å søke på. Noe for din bedrift?

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte.

Opplæring i bedrift prioriteres til:

  • Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi.
  • Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning

Opplæringsperioden for hver enkelt deltaker kan ikke overstige 52 uker og skal være gjennomført innen 18 måneder etter at søknaden er innvilget.

Hvor mye kan du få?

  • Små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) kan støttes med maksimalt kr 300 000,-
  • For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000,-

Informasjon