Nå kan bedrifter søke om dette

Trøndelag Fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til samarbeidsprosjekter med oppvekst- og utdanningssektor. Er dette noe for din virksomhet?

Trøndelag Fylkeskommune har satt av tre millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom arbeids- /næringsliv og oppvekst- /utdanningssektor.  Fristen for å søke er 16.januar 2023. 

Kontaktpersoner

 • Pål Ranes, Avdeling for plan, næring og kulturminner, 99529304, palra@trondelagfylke.no
 • Line Hellem, Avdeling for utdanning og kompetanse, 48007295, linhel@trondelagfylke.no

Derfor kan du søke:

 • Formålet er å gi barn og unge kunnskap om, identifikasjon med og stolthet over lokalt arbeids- og næringsliv.
 • Det er ønskelig å stimulere til rekruttering innenfor yrker og fag med særlige rekrutteringsutfordringer.

Fylkeskommunen har som målsetting at unge skal se muligheter for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke. Det vil være lokale variasjoner i hvilken kompetanse som etterspørres. Eksempler på fag som nevnes i undersøkelser er tømrer/snekker, restaurant og matfag, sykepleie og helsefag m.fl. Det er opp til søker å dokumentere lokale behov og begrunne mål og tiltak i prosjektet.

Disse får prioritet: 

 • Prosjekter som retter seg mot minoritetsspråklige, for eksempel flyktninger. Her åpnes også for prosjekter for voksne.
 • Har du planer om et prosjekt som oppmuntrer jenter og gutter til å velge fag og yrker der det annet kjønn tradisjonelt har dominert, bør du søke på ordningen.

Dette er retningslinjene

 • Lokale partnerskap kan søke om inntil 300 000 kr til samarbeidsprosjekter.
 • Lokale partnerskap kan bestå av næringslivsaktører, utviklingsaktører, opplæringskontor, kommuner, oppvekst- og utdanningssektor m.fl.
 • Det er krav om deltakelse både fra oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv.
 • Det åpnes for prosjekter på alle nivå i oppvekst- og utdanningssektor; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole og høyskole/universitet.
 • Både offentlige og private oppvekst- og utdanningsinstitusjoner kan delta.
 • Det er krav om egeninnsats på minst 50 %. Egeninnsats kan være både i form av tid og penger. (Eget arbeid føres med fast timesats 700,- kr eller faktisk timelønn.)
 • Det gis ikke støtte til enkeltarrangementer av typen yrkes-/utdanningsmesser.
 • Prosjektene kan ha opptil to års varighet.