Ordninger og tilskudd

Søk BIO-midler

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Les mer »

Bedre kompensasjonsordning

Det er enighet mellom Frp og regjeringspartiene om en forbedret krisepakke for norsk næringsliv. Ordningen får betydning for reiselivsnæringen.

Les mer »

Tilskudd til vitnemål og fagbrev

Har du gått videregående og ikke fått vitnemål eller tatt fagbrev? Kanskje du sluttet før du var ferdig med skolen eller læretiden – eller kanskje du strøk i ett eller flere fag?

Les mer »