Ordninger og tilskudd

Næringsfond for Meråker kommune

Fondet er opprettet på bakgrunn av en ekstraordinær engangsbevilgning fra Stortinget. Målet med fondet er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Les mer »

Næringsfond- covid-19

Stjørdal kommune har opprettet et næringsfond på 2,6 millioner kroner. Nå har også Selbu og Meråker opprettet ordning for sitt næringsfond. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Trøndelag får totalt 64,3 millioner kroner bevilget.

Les mer »

SØK STØTTE TIL UNGDOM I SOMMERJOBB

Trøndelag fylkeskommune og Sparebank1 SMN gir tilskudd til sommerjobb for ungdom sommeren 2020. Det er kommunene i Trøndelag som kan søke tilskudd til sommerjobb for ungdom mellom 15 og 19 år og videreformidle dette til bedriftene.

Les mer »