Fortsatt BIO-midler igjen

Så langt i 2021 er det bevilget 2,7 millioner kroner i BIO-midler i Trøndelag. Det er fortsatt 7 millioner kroner igjen i potten.

– Vi har så langt i 2021 bevilget vel 2,7 mill kr til kompetansetiltak via ordningen BIO Trøndelag. Det gjenstår pr i dag vel 7 mill kr til disposisjon til våre bedrifter. Vi oppfordrer bedriftene i deres region til å søke om støtte til kompetansetiltak. Mange næringer har det hardt og bare i dag har vi fått mange forespørsler fra bedrifter som ikke ønsker å si opp eller permittere sine ansatte, men heller gi ansatte kompetansepåfyll i en hardt prøvet tid, sier seniorrådgiver næring Siv Merete Belbo i Trøndelag Fylkeskommune.

130 fikk BIO-støtte

I 2020 er det innvilget 23,3 mill.kr gjennom ordningen BIO Trøndelag, hvorav storparten har gått til enkeltpersonsforetak, små og mellomstore bedrifter. Totalt har 130 ulike bedrifter har fått støtte. Vel 7 millioner kroner er allerede utbetalt. Noe som betyr at en stor del av kompetansetiltakene er gjennomført i ekspressfart i bedriftene. Flere bedrifter er nå i gang med å søke om nye kompetansetiltak.

-Vi er en saksbehandlergjeng på 6-8 stykker med bred fagkompetanse og som behandler søknadene fortløpende. Er det uklarheter, tar vi kontakt med søker for å undersøke nærmere. Hvis alt er greit, blir søknadene kjapt vurdert og behandlet, sier Belbo.

Retningslinjene for BIO Trøndelag i 2021 finner du her:

Ordningen skal fortsatt være lettbeint for bedriftene og etterspørselsbasert. Det er i hovedsak videreføring av retningslinjene for 2020 og tett kobling med verdiskapingsstrategien for Trøndelag.  

Det er BIO-midler igjen å søke på for bedrifter i regionen. Trenger du kompetansehevende tiltak i din bedrift bør du søke nå.

-Ut fra mottatte sluttrapporter fra gjennomførte BIO tiltak, påpekes det en stor tilfredshet og de fleste tiltak har bidratt til stor/meget stor kompetansetilførsel til ansatte i bedriftene som har benyttet BIO ordningen. Det er også bedrifter som mener BIO-midlene har vært avgjørende for at bedriften har overlevd de restriksjonene pandemien har krevd. Ellers erfarer vi at bedriftene har best utbytte av kompetansetiltakene der bedrifter enten har gått sammen om å søke støtte og/eller har hatt en god sparringspartner i startfasen for å vurdere nettopp kompetansebehov og hvilke kompetansetilbydere som er de beste for hver enkelt bedrift.  Anbefaler derfor de fleste som ringer om å ta kontakt med enten sin nærmeste næringshage, inkubator, næringsapparat i kommunen eller næringsselskap, for å få de  beste råd for å søke BIO midlene, sier Belbo

Endringer for BIO 2021

To konkrete justeringer for BIO- ordningen i 2021 er pga reduserte støtterammer, følgende:

  1. Det er ikke mulig i BIO1 (støtteordningen for små bedrifter og enkeltmannsforetak) å få dekket reise og opphold vedrørende studieturer ol.
  2. For bedrifter med flere enn 50 ansatte, er det kun mulig å søke om BIO2 ordinært gjennom www.regionalforvaltning.no . Dvs at fjorårets tilbud med skreddersøm for mer omfattende kompetansetiltak for de største bedriftene er ikke prioritert.

Mer info ligger på www.trfk.no/bio