Bedre kompensasjonsordning

Det er enighet mellom Frp og regjeringspartiene om en forbedret krisepakke for norsk næringsliv. Ordningen får betydning for reiselivsnæringen.

Det er enighet mellom Frp og regjeringspartiene om en forbedret krisepakke for norsk næringsliv. Blant annet får bedriftene dekket en større andel av kostnadene og taket på støtten heves. Les hele saken på NHOs nettsider.

NHO har kjempet for å øke kompensasjonsgraden. Nå er det klart at kompensasjonsgraden for bedriftenes faste, uunngåelige kostnader øker fra 60 til 70 prosent i september og oktober, så 85 prosent i november og desember og deretter 80 prosent for januar og februar.

– Vi er glade for de forbedringene vi nå ser i krisepakken, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid på NHOs nettsider

Dette er de enige om, les hele saken på NHO reiseliv:

  • Økt kompensasjon: For bedrifter som har 30 prosent omsetningsfall, dekker den nye ordningen faste og uunngåelige kostnader på 70 prosent i september og oktober; 85 prosent i november og desember; og 80 prosent i januar og februar 2021
  • Kompensasjonsordningen vil vare til 1. mars 2021 og kunne forlenges så lenge pandemien hindrer næringen
  • Lavmomsen holdes på 6 prosent til 1. juli 2021 (Inkl. Persontransport, alpin, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre)
  • Det gis ytterligere to måneders utsettelse for innbetaling av skatter og avgifter til 1. april.  
  • Flypassasjeravgiften fjernes for hele 2021
  • Konserntaket løftes tilbake til 80 millioner, samme nivå som det var i vår
  • Summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 økes til totalt 2 milliarder kroner

– Jeg vil rose Fremskrittspartiet for å ha kjempet frem alle NHO Reiselivs punkter, og det er bra at regjeringen har lyttet til våre innspill. Å øke kompensasjonsnivået opptil 85 prosent av faste kostnader og å holde lavmomsen på på seks prosent, er helt avgjørende for å sikre at reiselivet overlever vinteren, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold på NHO reiselivs nettsider.