Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Nye tiltak fra regjeringen

Regjeringen foreslår nye tiltak på til sammen 17,7 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner, for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Utbruddet av koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak skaper fortsatt utfordringer for store deler av norsk næringsliv. Derfor foreslår regjeringen å etablere en bred, midlertidig kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av krisen.

– Utviklingen i smittesituasjonen tilsier at det er et behov for en mer omfattende støtteordning enn det som tidligere ble lagt til grunn. Derfor kommer vi med nye tiltak. Målet er fortsatt å hjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding. 

Regjeringen vil sette av 5 milliarder kroner til ordningen, i perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. Budsjettforslaget er en overslagsbevilgning, som følger av regelverk fastsatt av Stortinget. 

– NHO har hele høsten argumentert for at vi trenger en generell kompensasjonsordning for alle bedrifter som er rammet av krisen. Utviklingen den siste tiden, har gjort behovet enda tydeligere. Det er derfor bra at regjeringen nå har kommet oss i møte med en bred ordning som gir støtte bestemt basert på hvor hardt bedriftene er truffet, ikke hvilken næring de sorterer under. Dette vil kunne sikre arbeidsplasser i en ekstremt krevende situasjon, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid på NHO sine nettsider.  

De viktigste forslagene beskrevet i pressemeldingen:

Regjeringen foreslår nye tiltak på til sammen 17,7 milliarder kroner.

Her kan du se de nye tiltakene fra regjeringen

Dette sier NHO