Ordninger og tilskudd

Mye penger i potten til besøksnæringen

Regjeringen har bevilget 850 millioner kroner til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Så langt har det kommet inn søknader på 250 millioner kroner. Det er derfor penger igjen å søke.

Les mer »

Søk BIO-midler

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Les mer »