Ordninger og tilskudd

Midler til bedriftsintern opplæring

22.06 åpnet retningslinjene for at både næringshager, klynger, destinasjonsselskap og næringsforeninger kan få betalt for jobben som gjøres med å koble bedrifter med relevant opplæringstilbyder.

Les mer »

Mye penger i potten til besøksnæringen

Regjeringen har bevilget 850 millioner kroner til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Så langt har det kommet inn søknader på 250 millioner kroner. Det er derfor penger igjen å søke.

Les mer »