Ny kompensasjonsordning til Stjørdal

Stjørdal kommune har fått tildelt 3,161 millioner kroner i statlige midler, som skal brukes i en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

  • Søknadsfrist: 1.desember
  • Kontaktperson: Torbjørn Berg Strømstad, Stjørdal kommune, 915 18 723, Torbjorn.Berg.Stromstad@stjordal.kommune.no
  • Her søker du: regionalforvaltning.no

Dette er fjerde runde med midler til den lokale kompensasjonsordningen, skriver Stjørdal kommune på sine nettsider. Bevilgningen er denne gangen rettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien med reiselivsnæring basert på turisme fra land utenfor EØS-området, og kommuner med de største flyplassene med utenlandsk trafikk

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å hjelpe lokale virksomheter. Tilskuddet skal brukes til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor Europa (EØS), og derfor fremdeles er rammet av pandemien. Det vil legges vekt på virksomheter som fortsatt opplever begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap».  

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen rettes mot lokale virksomheter.  

Virksomheter innenfor Reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene er berettiget til støtte i  denne runden 

  • Tap og/eller ekstrakostnader som grunnlag for søknadssum skal dokumenteres 
  • Legg ved en redegjørelse for virksomhetens situasjon i dag i forhold til at man er rammet av begrensninger av bl.a. innreisebegrensninger 
  • Virksomheter som er en del av et større konsern må oppgi dette i søknaden 
  • Det kan kun søkes støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted i Stjørdal kommune 
  • Det kan kun søkes kompensasjon for 2021 i denne runden 

Ut fra det totale antall søknader vil det bli beregnet et maksbeløp, og eventuelt en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet. 

Ta kontakt med Torbjørn Berg Strømstad for ytterligere informasjon.