Midler til bedriftsintern opplæring

22.06 åpnet retningslinjene for at både næringshager, klynger, destinasjonsselskap og næringsforeninger kan få betalt for jobben som gjøres med å koble bedrifter med relevant opplæringstilbyder.

Trøndelag fylkeskommune har fortsatt betydelig med midler igjen for å kunne støtte opplæringstiltak i bedrifter.

Fylkeskommunen ønsker at flere søker på midler til bedriftsintern opplæring (BIO). Dette er en ordning for små og mellomstore bedrifter med omstillingsbehov. Midlene gir mulighet til utvikling gjennom kompetansetiltak. 

-Vi gjør endringer fordi vi håper det bidrar til at flere bedrifter kan få gjennomført gode opplæringstiltak. Det kan gjennomføres opplæringstiltak for enkeltbedrifter eller samla for grupper av bedrifter. Det er ikke ønskelig at foreningen selv står som kompetansetilbyder men heller tar en rolle som organisator og kobler mellom bedrift og kompetansetilbyder. Foreningen kan hvis ønskelig ta rollen som søker på vegne av bedriftene, sier seniorrådgiver for næring, Ola Kjelvik i Trøndelag fylkeskommune    

Fylkeskommunen behandler BIO saker fortløpende så lenge det er midler igjen på 2021 rammen.