Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Ny kompensasjonsordning klar

Stjørdal får over 3,7 millioner kroner i ny kompensasjonsordning for virksomheter som er rammet av pandemien. Selbu får 273 000.

Den kommunale ordningen skal kompensere lokale virksomheter som er rammet av strenge smittevernstiltak. Støtten skal kompensere de lokale virksomhetenes kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning. Ordningen er beregnet på reiselivs-, arrangements og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

– Virksomheter som har vært avhengig av tilreisende og besøkende står fortsatt i en krevende situasjon som følge av langvarige smitteverntiltak. Regjeringen følger opp med nye 750 millioner kroner til kommunene, som skal kompensere lokalt næringsliv som er hardt rammet og har behov for hjelp, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Totalt 3,9 milliarder til kommunene

Med 250 millioner kroner over det kommunale inntektssystemet og 600 millioner kroner til kommunale næringsfond i 2020, er regjeringen samlede innsats gjennom kommunene for å bistå lokalt næringsliv under pandemien 3,9 milliarder kroner.

– Næringslivet har vært gjennom en veldig krevende tid.  Kommunene våre har jobbet raskt og godt med å få pengene ut til de deler av det lokale næringslivet som har hatt behov for hjelp. Gjenåpningen av landet er i gang og aktiviteten i næringslivet øker, men situasjonen er fortsatt usikker og krevende for næringslivet i mange kommuner. Vi har fulgt situasjonen i hele landet tett gjennom vinteren og våren, og fordelt midlene slik og fordelt midlene slik at de treffer kommunene der behovet er størst, sier Helleland i pressemeldingen fra regjeringen.