Kommunal kompensasjonsordning for Frosta

Frosta kommune bevilger ny runde med penger til virksomheter i kommunen som er rammet av smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien korona. Søknadsfristen er i slutten av januar.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert:

  • Serveringsvirksomheter
  • Overnattingsvirksomheter
  • Reisearrangører

Også andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan søke. Søkere må begrunne dette.

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet for virksomheter som står overfor en mangel eller utilgjengelighet av likviditet på grunn av covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien.

Søknadsfrist 31. januar 2022

Tildelt beløp kan utbetales umiddelbart etter at tilsagnet er fattet, tilsagnsbrev akseptert av mottaker og utbetalingsanmodning innsendt i søknadsportalen “www.regionalforvalting.no”.  

Den endelige kriteriene for ordningen er ennå ikke vedtatt i kommunen. Vi tar derfor forbehold om justering av beløpsgrenser og prioritering av søknader.

Kontaktpersoner er:

Torhild S. Aarbergsbotten, Proneo.

E-post: torhild.aarbergsbotten@proneo.no. Mobil: 900 85 005