Grunn til optimisme til Nasjonal transportplan!

Fra venstre; Morten Karlsen (NRK), Jon Uthus (NiV), Guro Angell Gimse (NHO Trøndelag)
og Knut Ole Rundgren (Transportselskapet Nord)

Næringsforeningen i Værnesregionen er særlig fornøyd med de signaler om oppstartsmidler til E14 gitt gjennom Nasjonal transportplan. Det vil nok likevel ikke være tilstrekkelig for en fullskala utbygging som må komme på plass for at E14 skal få den standarden som trengs med hensyn til fremtidens næring- og godstransport, og ikke minst den nye beredskapssituasjonen i forbindelse med NATO-utvidelsen. 

Vi synes det er bra at fylkeskommunen får styrket sitt vedlikeholdsbudsjett med 1,8 milliarder, men det er allikevel ikke nok for å hente inn etterslepet på fylkesveiene. 

Vi ønsker oss større overføring til fylkeskommunens investeringsbudsjettet og i den forbindelse peker vi spesielt på behovet for en ny Hellbru. 

Medier om NTP: 
Nea radio  
Adressa
Bladet
Stjørdals-nytt 
NRK Midt-nytt