Næringslivsmøte – Lagabøtejubileum på Frosta

Lagabøtejubileet Frosta 2024 er Frosta og Frostatingets markering av Nasjonaljubileet i 2024 der verdier i lovverket er gjennomgående tema.  Magnus Lagabøtes landslov ga rettigheter til de svake i samfunnet, de som kanskje ikke hadde noen rettigheter tidligere. Dette var nytt på den tiden, og er en viktig verdi i arbeidet både med temaene i 2024, 2030 og i dag.

Bli med og sett ditt preg på jubileet! 


Program

Gjennomgang av aktivitetskalenderen uke 25 og 26

Gjennomgang av programmet på markeringsdagen 24. juni

  • Detaljert program og opplegg

Næringslivets bidrag og rolle

  • Laug
  • Sponsing
  • Aktivitet