Ny avtale fortetter båndene

Sparebank1 SMN og NiV har signert en ny avtale, og vil ved dette samarbeide mot et felles mål om å styrke Værnesregionen som en attraktiv region for næringslivet.

Om aktørene
Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) skal stimulere lokalt næringsliv og skape fellesskap om næringsutvikling i Værnesregionen (Stjørdal, Frosta, Meråker, Selbu og Tydal). NiV jobber for konkurransedyktige rammevilkår for eksisterende og nye bedrifter.

NiV skal være tydelig på sin rolle som medlemsorganisasjon, og som et forum for næring i regionen gjennom gode møteplasser og oppfølging av medlemsbedriftenes anliggender.

SpareBank 1 SMN (SMN) er Midt-Norges ledende bank. 37 prosent av banken er eid av lokalsamfunnene i regionen. Sparebankmodellen gjør at SMN kan dele ut samfunnsutbytte, hvor den rettmessige andelen av bankens overskudd tilbakeføres lokalsamfunnene. I bankens strategi for samfunnsutbytte står kunnskap, kapital og kultur sentralt innen satsingsområdet innovasjon og verdiskaping. Tilgang til lokale møteplasser er essensielt i å bygge kultur. Sammen med bankens lokale samarbeidspartnere ønsker SMN å etablere og utvikle gode møteplasser lokalt.

Om samarbeidet
NiV og SMN skal sammen fylle eksisterende møteplasser og nye arenaer med attraktivt innhold. Derigjennom skal begge parter gjennom aktivt samarbeid utvikle og styrke næringslivet lokalt.

Noen av aktivitetene vi skal arrangere sammen:

-Samarbeidspartnere i gjennomføringen av Næringsdriv
-Arrangere felles bærekraftseminar
-Samarbeidspartnere for Innovasjonsdagen 2025
-Samarbeidspartnere for Byggedagen 2024

Presseomtale: Bladet