Stjørdal kommune med råd til næringslivet

Samfunnet er i en ekstremt krevende situasjon og næringslivet som del av samfunnet er også under enormt press.

Samfunnet er i en ekstremt krevende situasjon og næringslivet som del av samfunnet er også under enormt press.

HER ER KOMMUNENS RÅD TIL NÆRINGSLIVET:

 • Følg politiske og fagmyndigheters råd, pålegg og forbud.
 • Vi anbefaler at du vurderer å stenge virksomheten dersom den ikke er kritisk nødvendig, og hvor det er vanskelig å oppnå avstand mellom mennesker.
 • Hvis du skal holde åpent, husk plikten om å ikke utsette dine ansatte og kunder for smittefare.
 • Gjør nødvendige tiltak som gjør det trygt å være både kunde og ansatt:
  • Ominnredninger
  • Endringer i arbeidstid og turnuser
  • Hyppig bruk av håndhygiene
  • Lett tilgjengelig håndspirit
  • Heng opp plakater for å veilede kunder

SAMARBEID FOR Å BISTÅ NÆRINGSLIVET I DEN KREVENDE KORONASITUASJONEN

Stjørdal kommune og Proneo AS samarbeider om å bistå næringslivet best mulig i den svært krevende tiden vi nå er inne i.

Proneo tilbyr vederlagsfritt, å jobbe fram skisser til prosjektplaner, med anbefalinger om mulig finansieringskilde for bedrifter med utviklingsbehov. Vi håper at tiltaket kan bidra til å redusere konsekvensene av redusert aktivitet i bedriftene i disse dager, og at de også kan styrke seg for fremtiden.

Pressemelding Proneo

Les mer på Stjørdal kommunes nettsider

Korona: NiV samleside med nyttig informasjon og lenker