Urovekkende resultater i NiVs bedriftsundersøkelse

Nesten 250 bedrifter deltok på vår anonyme spørreundersøkelse for å kartlegge koronavirusets ringvirkninger i Værnesregionen.

Nesten 250 bedrifter deltok på vår anonyme spørreundersøkelse for å kartlegge koronavirusets ringvirkninger i Værnesregionen.

Oversikt over resultatene fra undersøkelsen.

I overkant av 25% av bedriftene som responderte på undersøkelsen frykter en konkurs som følge av koronakrisen, over 60 bedrifter i vår region oppgav dette. En del bedrifter ønsker ikke å svare på dette spørsmålet og noen påpeker at de frykter at dette kan bli en konsekvens dersom dette blir langvarig. Etter nærmere gjennomgang viser undersøkelsen at blant de som frykter konkurs er fra ulike bransjer, variert i størrelse og ligger i flere kommuner.

Bygg og anlegg, reiseliv, transport, handel, industri, tjenesteytende og andre bransjer er den største gruppen som frykter konkurs. Innen reiseliv ser vi at det er flere relativt store bedrifter som er redde for fremtiden. Det er både bedrifter med få ansatte og bedrifter med over 100 ansatte som frykter konkurs i Værnesregionen som følge av koronakrisen.

137 bedrifter har permittert ansatte eller kommer til å gjøre det. Dette tilsvarer over 50 % av de som respondert.

Har du permittert ansatte?

131 bedrifter melder at de har opplevd kanselleringer, noe som tilsvarer mer enn 65 av svarene. 34 virksomheter har stengt dørene, noe som tilsvarer 13 %.

196 bedrifter eller 80% har måttet utsette eller kansellere aktiviteter.

Har din bedrift avlyst eller utsatt aktiviteter?

35% av bedrifter har hatt eller har ansatte i karantene. De aller fleste bedriftene oppgir å være fornøyd med informasjon og råd fra lokale myndigheter.

Er du fornøyd med råd og retningslinjer fra lokale myndigheter?

Flesteparten av bedriftene mener også at nasjonale myndigheters krisepakke vil være til stor hjelp, men det er fortsatt urovekkende mange som mener at krisepakken ikke er til hjelp for deres bedrift. 19% sier at krisepakken ikke vil være til hjelp for deres bedrift.

Vil nasjonal krisepakke være til hjelp for din bedrift?

HVA ØNSKER BEDRIFTENE FRA NIV?

Har du opplevd kanselleringer?

Mange av bedriftene har sendt inn ønsker om hvordan de vil at NiV skal bistå. Kort oppsummert handler tilbakemeldingene om å få relevant og nyttig informasjon. At NiV er tilgjengelig for rådgiving, at NiV snakker for Værnesregionen opp mot myndighetene lokalt og sentralt, og fremmer relevante saker. Små bedrifter innen reiseliv ønsker bistand til markedsføring, noen ønsker hjelp til søknader og informasjon om ulike støtteordninger. Juridisk bistand, økonomisk rådgiving, bidra til å dele bransjeerfaringer, opprettholde møteplasser, legge til rette for lokal handel og samtaler er noen av tilbakemeldingene som kom inn.

Har du eller har du hatt ansatte i karantene?

SLIK GJORDE VI DET

Hvilken bransje tilhører din bedrift?

Koronakrisen har satt lokalsamfunnene, bedriftene og oss alle i en situasjon de fleste av oss ikke har opplevd før. En situasjon som endrer seg fra dag til. De nærmeste ukene vil bli krevende. Næringsforeningen har kartlagt hvilke utfordringer våre bedrifter møter i forbindelse med denne situasjonen. 

Hvor stor er bedriften?

Mandag 16.3 sendte vi ut en anonym spørreundersøkelse gjennom easyquest på e-post til våre medlemmer. Det ble sendt ut en påminnelse dagen etter. Undersøkelsen ble også publisert på Facebook.

Hvor holder bedriften til?

Vi ga bedriftene mulighet til å legge inn egne svar på en del av spørsmålene, og til å sende innspill til NiV om hvordan vi kan bistå bedriftene. Disse svarene er luket vekk for å ivareta anonymiteten til bedriftene. Næringsforeningen tar med seg resultatene i vårt videre arbeid for medlemsbedriftene.

Har du innført begrenset oppmøte på arbeidsplassen?

Korona: Her finner du vår samleside med nyttige lenker og info