STØTTE TIL SMÅBEDRIFTER

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen.27. mars 2020

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte.

I 2020 prioriteres bransjer innenfor Trøndelag fylkeskommunes verdiskapingsstrategi, og som er særlig rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskala matprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Du kan lese verdiskapingsstrategien.

Fylkesutvalget behandlet tirsdag 24.03 sak ordningen. Det er nå utarbeidet og godkjent nærmere retningslinjer til BIO Trøndelag 2020.

Ordningen for småbedrifter vil være søkbar fra i dag, fredag, via www.regionalforvaltning.no

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside.

Kontaktperson: Siv Merethe G. Belbo, sivbe@trondelagfylke.no, mob 95115258

Her får du informasjon om hvordan du kan få bistand til utviklingsprosjekter hos Proneo og Innovasjon Norge.

Korona, samleside med nyttig informasjon og lenker.