KOMPENSASJON: FINN FREM DISSE 5 TALLENE

På nettsiden kompensasjonsordning.no består søkeprosessen av fire trinn. Sjekk om du kan få kompensasjon, og sjekk hva du bør forberede når du skal søke støtte.

Kompensasjonsordningen har åpnet sin portal. Dette må du finne frem før du søker.

Gå inn på nettportalen kompensasjonsordning.no. Her finner du 4 trinn du må gjennom i søkeprosessen. Ved å krysse av svar på noen spørsmål om foretaket, finner du ut om dette er en ordning du kan søke på og som gir deg kompensasjon. Hvis du får ja, må du finne frem opplysningene du trenger som vi beskriver nedenfor. Send inn ferdigutfylt søknad og du skal få svar umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Svaret får du fra Skatteetaten i foretakets meldingsboks i Altinn.

OPPGI FORETAKETS OMSETNING OG KOSTNADER

Søknadsprosessen blir lettere om du forbereder deg ved å finne frem tallene du trenger. Dette skriver kompensasjonsordning.no:

 • Tall for måneden du søker tilskudd:
  • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
  • Omsetning for måneden du søker tilskudd
 • Tall for disse tidligere periodene:
  • Omsetning for tilsvarende måned i 2019.
  • Omsetning for januar og februar 2019
  • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge fram dokumentasjon hvis du blir spurt om det.

HVILKE TALL FOR UUNNGÅELIGE, FASTE KOSTNADER SPØR VI ETTER:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Du må gjøre en vurdering av om utgiftene i sin helhet kvalifiserer for kompensasjon, eller om de må justeres. For eksempel må du passe på at du bare fører opp den delen av utgiften som hører til måneden du søker støtte om. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnaden, for eksempel om den delen av bilforsikringspremien som er knyttet til kilometerstand.

HVILKE TALL FOR OMSETNING SPØRRES DET ETTER:

 1. Faktisk omsetning for måneden
 2. Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måned du søker tilskudd for
 3. Omsetning for tilsvarende måned i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 4. Total omsetning for januar og februar 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 5. Total omsetning for januar og februar 2020

Med omsetning menes inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den aktuelle måneden. Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

NHO: Regjeringen jobber fortsatt med å avklare noen problemstillinger i ordningen, og vil komme tilbake med løsninger på disse i neste søknadsrunde der det er mulig. Dette gjelder blant annet beregning av kompensasjon for sesongbedrifter, kompensasjon for uunngåelige lønnskostnader og avgrensninger for aktivitet innen utenriks sjøtransport.

KONTAKT NÆRINGSFORENINGEN:

Send oss gjerne tips på gode tiltak, som vi kan dele med våre medlemsbedrifter.

Gode tips sendes til  post@nivr.no

-Vi ønsker å bistå våre medlemmer som best vi kan i denne krevende perioden vi nå går inn i. Har dere spørsmål eller behov for en prat, må dere ikke nøle med å kontakte oss, sier Uthus.

NiV ønsker å stå sammen med dere i denne krisen!

Se kontaktinformasjon til oss alle her