HØSTENS VIKTIGSTE WEBINAR

Bli med på et spennende og aktuelt webinar torsdag 10.september på web med hydrogen som tema. Vi har nå lagt møtelenken åpen i knappen rett over påmeldingsskjema.

PROGRAM* 

NÅR: Torsdag 10.september

Hvor: web – møtelenke sendes ut til påmeldte.

09.00-9.15: Velkommen med introduksjon og kort presentasjon av Meråker.

 • Agenda for dagen v/daglig leder Arvid Inge Sørvik, Meraker Hydrogen 
 • Norge etter korona

9.15-10.55: Hydrogen som energibærer!

 • 9.20- 9.40 : Sintef ved Markedsdirektør Steffen Møller-Holst.Hydrogen som drivstoff i transport, -avgjørende for å nå nullutslipp!
 • 9.40 -09.55 : Asko Midt-Norge v/Jørn Arvid EndresenMed bærekraft på menyen”
 • 09.55-10.10 : Stortingspolitiker Elin Rodum Agdestein. Regjeringens satsninger innenfor transportnæringen for å nå klimamålene. Knytta opp mot Hydrogenmeldinga.
 • 10.10-10.25 : Norsk Hydrogenforum v/Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.
 • 10.25-10.40 : NTE v/ Konsernleder Christian Stav. NTE sin rolle i det grønne skifte.
 • 10.40-10.55 : LO v/LO-sekretær Are Tomasgård. “Tiden inne for ny kraftkrevende industri, og betydningen av slike arbeidsplasser i distriktene”.

11.05-12.20: Jernbanen som satsningsområde

 • 11.05-11.15 : Jernbanedirektoratet v/dir. Anne Skolmli. Jernbanesatsing i Midt-Norge.
 • 11.15-11.30 : Inlandsbanan v/Adm. dir. Peter Ekholm. Samarbeid over grensen, jernbane og hydrogen.
 • 11.30-11.45 : Cargonet v/Terminalsjef Kay Frantzen. Gods på jernbane.
 • 11.45-12.00 : Riksdagspolitiker Anna-Caren Sâtherberg/Jasenko Omanovic. Svensk jernbanesatsing.

12.00-12.30: Lunsjpause

12.30-13.20: Produksjon av Hydrogen i Meråker

 • 12.30-12.50 : Greensight v/kraftanalytiker Mons Ole Dyvik Sellevold. Forstudie: “Hydrogen fabrikk i Meråker. Hvorfor er Meråker den riktige plasseringen av en slik fabrikk“. Realisme i prosjektet.
 • 12.50-13.05 : Enova v/adm.dir Nils Kristian Nakstad* (*ikke bekreftet) Enova sin rolle knytte opp mot Hydrogen prosjekter.
 • 13.05-13.20 : Trøndelag Fylkeskommune v/Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem. TFK sin rolle i det grønne skifte. Hydrogen som satsningsområde.
 • 13.20-13.30: Oppsummering. Avslutning. Takk for i dag!

*Vi tar forbehold om justeringer i programmet