NÆRINGSLIV MED GODT SMITTEVETT

Vær en gledesspreder uten å bli en smittespreder. Nå er det viktig at vi alle tar vår del av ansvaret for å unngå smitte og ny nedstenging. Næringslivet i Værnesregionen viser gode holdninger.

Daglig leder Jon Uthus i NiV sammen med daglig leder Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS under Trøndersk Matfestival i Værnesregionen.

Vi har vært gjennom en periode som har lært og gitt oss erfaring til å drive et ansvarlig næringsliv samtidig som vi ivaretar et godt smittevern. Nå er det viktig å ivareta disse nye rutinene. Signaler fra helsemyndighetene er at koronapandemien kommer til å være langvarig, derfor må vi opprettholde vår del av ansvaret i tiden som kommer.

-Ubetenksomhet og uansvarlighet kan ødelegge for investeringen samfunnet og næringslivet har gjort. Vi har hverken råd eller anledning til å bryte de retningslinjene som er satt av helsemyndighetene. Konsekvensene er alt for store, vi må unngå en ny nedstenging, sier daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV).

Bedriftene omstiller seg

Det er helt avgjørende at alle tar ansvar hvis vi skal ha et samfunn som kan fortsette å leve med et tilnærmet normalt næringsliv i Værnesregionen. Bedriftene har gjort mange grep for å holde hjulene i gang, uforsiktighet på privaten kan gi store konsekvenser i en gjenåpningsfase.

-Enten det dreier seg om å gå ut på byen eller over grensa på ferie eller handel, må vi alle forholde oss til de retningslinjene som er gitt fra helsemyndighetene. Vi er nødt til å ha tillitt til myndighetene, sier Uthus.

Situasjonen har vært krevende og er fortsatt veldig krevende for mange, men samtidig ser vi mange lyspunkt i lokalt næringsliv i våre kommuner Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal og Meråker.

-Vi er glede for å se at flere av våre medlemmer har kastet seg rundt og omstilt seg etter beste evne. Vi ser kreative løsninger og en oppblomstring i lokalhandel hos nærbutikken på nett med hjemleveringer og klikk og hent-løsninger. Det gjøres erfaringer som vil være verdifulle også for fremtiden, sier Uthus.

Gledelig er det også å registrere at lokalmatbutikkene har gått bedre enn noen gang.

-Det forteller oss at den norske lokale kunden, kan være vår mest stabile og gode kunde vi kan ha. Det viser at vi er bevisst på kvalitet, sier Uthus.

Annerledes gjennomføring

Trøndersk Matfestival er nylig gjennomført i en annerledes utgave i år. NiV har i samarbeid med Stjørdal kommune og AUK vært med i organiseringen i Værnesregionen. Å arrangere matfestival på torget og i gågata har gitt mersmak.

-Vårt inntrykk er veldig bra. Vi forholdt oss til smittevernveileder og hadde tett dialog med kommuneoverlegen og assisterende kommuneoverlege med tanke på gjennomføringen. Vi engasjerte Frivillighetssentralen som bisto oss med vakter i gata. Deres hovedoppgave var å sørge for å minne folk på å holde god avstand til andre enn sine nærmeste, sier Uthus.

Arrangementet ble gjennomført med popupbutikker som en del av gatebildet i Stjørdal. God avstand mellom utstillerne og muligheter for at folk kunne sirkulere hvis det ble for mye folk på et sted var viktige tiltak som ble gjort.

-Vi høster erfaringer fra dette og tar med oss disse videre med tanke på senere anledninger. Vi hadde forberedt oss godt og vi var også forberedt på å stenge ned dersom det skulle bli for mye folk. Alt er annerledes akkurat nå, og vi gjør også fortløpende vurderinger med tanke på våre arrangementer senere i høst, sier Uthus.

Vurderer NiVs aktiviteter

Jon Uthus understreker at smittevernhensyn vil være gjennomgående i alt fremover, og for NiV betyr det at egne arrangementer må vurderes fortløpende.

-Vi ønsker ikke å være passive, men vi vektlegger at aktivitetene vi gjennomfører skal følge råd og retningslinjer. Vi har en besøksnæring som gjør en formidabel jobb for å kunne tilby trygge møteplasser, de har lagt mye jobb i å følge bransjeveiledere. Vi er også inne i en tid der vi har behov for å møtes ansikt til ansikt i trygge omgivelser, sier Uthus.