Siste frist for å søke om refusjon for arbeidsgivere

Arbeidsgivere som skal ha refusjon for lønn de har forskuttert til permitterte ansatte, må melde nødvendige opplysninger til NAV innen 31. august.

Som følge av korona-situasjonen ble reglene for permittering endret. Arbeidsgiveres plikt til å betale lønn ble redusert fra 15 til 2 dager. Noen arbeidsgivere forskutterte lønn lenger enn de 2 dagene, og kan få refundert disse pengene fra NAV. Arbeidsgivere kan bare få refusjon for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. 

Siste frist er 31. august

For å få refundert forskuttert lønn må arbeidsgivere melde inn nødvendige opplysninger til NAV innen 31. august. Du kan lese mer om ordningen her.

Fristen gjelder ikke for arbeidsgivere som skal melde inn opplysninger som utløser lønnskompensasjon til ansatte.  

Få mer informasjon på nav.no