Gratis studietilbud i innovativ kriseledelse

Målet er at de som er ledige eller permitterte skal kunne komme raskt i gang med arbeidslivsrelevant kompetanseutvikling. Søknadsfrist er 27.september.

Illustrasjonsbilde. Covid-19 startet som en hendelse for helsevesenet, men ble raskt en hendelse som gikk på tvers av alle sektorer og samtidig påvirket store deler av det private næringsliv. Ulike tiltak er satt i gang av Regjeringen for å imøtekomme denne utfordringen som har rammet så mange enkeltindivider, samt små- og mellomstore bedrifter.

Regjeringen har blant annet bevilget midler til at utdanningstilbydere kan sette i gang flere digitale utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Målet er at de som er ledige eller permitterte skal kunne komme raskt i gang med arbeidslivsrelevant kompetanseutvikling, skriver NORDLAB på sine nettsider.

​​Våren 2020 kjørte Nord universitet ved NORDLAB gratis kurs i Innovativ kriseledelse for ledere innen reiselivs- og kulturnæringene. Kurset har nå fått støtte fra Kompetanse Norge og er videreutviklet til et studiepoenggivende etter- og videreutdanningskurs på bachelornivå. Studietilbudet retter seg mot personell som har hatt eller har ansvar for krisehåndtering i små og mellomstore bedrifter (SMB).

«Vi er veldig glad for støtten fra Kompetanse Norge som gir oss mulighet til å videreutvikle kurskonseptet og tilby dette til flere,» sier prosjektleder Hege Christin Stenhammer.

Kurset er relevant for alle typer næringer, og ser både på hvordan en kan få til økt driftssikkerhet, bedre beredskap og effektiv respons mot uønskede hendelser i bedriften. En ser også på hvordan en krisesituasjon kan brukes som en del av en innovativ prosess fram mot en ny normal med nye muligheter.

Les mer på nord sine nettsider.

Søknadsfrist: 27. september 2020

Pris: Ingen studieavgift, kun semester- og kopinoravgift.

Informasjonsside om studietilbudet:  https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/1/Sider/LED6000v1.aspx#!

Søknadslenken til studietilbudet: https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=nord (velg «Økonomi og ledelse»)

Studietilbudet er i utgangspunktet åpent for alle deltakere, og vi oppfordrer alle interesserte til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil måtte prioritere permitterte og arbeidsledige ved stor søknad. Tilskuddsgiver som finansierer studietilbudet har en forutsetning om at tilbudet primært skal være rettet mot permitterte og ledige. Arbeidssituasjon kan dokumenteres med for eksempel permitteringsvarsel eller attest fra NAV, som også må lastes opp i søknaden.

Ønsker du mer informasjon om tilbudene enn det du finner på studietilbudssiden, ta kontakt med kontaktpersonene som er oppgitt på disse sidene.