Viktig spørreundersøkelse

Fra fjord til fjell. Værnesregionen byr på mye, men hva er våre egentlige fortrinn? Svar på vår spørreundersøkelse her.

NiV ønsker å gjøre en anonym kartlegging som skal presenteres under årets Forsprankonferanse. Dine svar kan bli brukt til å utfordre kommunene i Værnesregionen under debatten på Forsprang. Vi vil også bruke svarene i vårt videre arbeid. Vi håper du kan ta deg noen minutter til å svare på noen spørsmål. Undersøkelsen er anonym.