Dette svarte bedriftene

Konkurransekraft gir bærekraft i Værnesregionen. NiV har kartlagt våre fortrinn. Se hva bedriftene er opptatt av her.

Næringsarealer opptar alle kommunene i Værnesregionen. Flere bedrifter etterlyser attraktive tomter.
Våre medlemsbedrifter ble invitert til å delta på vår anonyme spørreundersøkelse via Easyquest. Signalene fra undersøkelsen presenteres, og ble grunnlag for ordførerpanel på Forsprangkonferansen 14.10. 2020.  
 

Dette viser hovedtrekkene i undersøkelsen: 

 • I underkant av 70 bedrifter har svart. Vi skulle gjerne hatt en høyere svarprosent, men har likevel fått noen klare tendenser og signaler fra bedrifter i hele Værnesregionen. Bedriftene har hatt mulighet til å svare på åpne spørsmål som gir oss noen klare indikasjoner på ulike problemstillinger.  
 • Bedrifter i både Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal oppgir at det er mangel på attraktive næringsarealer går igjen hos alle kommuner.  

Bedriftenes svar

 • 79% sier at nærhet til hovedvei er stor grad er et fortrinn, og 84% nærhet til flyplass. 
 • 59% sier at nærhet til kunnskapsmiljøene har stor betydning 
 • 51% sier at tilgang er tilgang på arbeidskraft er et stort fortrinn 
 • 32% er ikke fornøyd med hvordan kommunen ivaretar fortrinnene i Værnesregionen. 
 • 40% opplever mangel på kompetent arbeidskraft i sin kommune. 
 • 34% opplever mangel på attraktive næringsarealer i sin kommune. 
 • 47% er fornøyd med miljøet for nyetableringer, men noen bedrifter oppgir at de savner et slik miljø. 
 • Over halvparten mener samarbeidet i Værnesregionen er godt, og over 70% mener samarbeidet er viktig. 
 • 86% mener at det er pris som blir vektlagt ved offentlige anskaffelser. Hvis kvalitet vektlegges er det kompetanse som blir mest vektlagt og i mindre grad miljø og lønns- og arbeidsvilkår. 
 • Bedriftene er beviste i forhold til bærekraftsmålene men savner i noe grad at kommunen legger til rette for en bærekraftig utvikling. 

Signaler for Tydal: 

Usynlig næringspolitikk, det må jobbes mer aktivt fra fjord til fjell og med FV705. Kommunen trenger mer skilting, merking, parkering og stier. Tydal må ta mer vare på historien, kulturen og landemerker. Kommunen må lytte til og snakke mer med aktørene. Det er ønske om å etablere gründerring/nettverk for gründere. Det er også gitt signaler om for mye rivalisering og for lite tilbud med håndverksbedrifter. 

Signaler for Meråker: 

Bedrifter oppgir at «alt kan bli bedre», det er ønske om bedre markedsføring av ledige næringsarealer og lokaler, bedrifter savner klynger og tettere samarbeid med forskningsmiljøer, E14 må utbedres og toget må gå. Næringslivet oppgir at de trenger sentrumsnære attraktive næringsarealer og at det savnes flere nyetableringer. 

Signaler for Stjørdal: 

Mangel på næringsarealer, noen bedrifter vil fremheve Stjørdal som beste område for matproduksjon med overnatting god kapasitet for konferanser, det er ønske om å fremheve Stjørdalselva og laksefisket mer, styrke felleskapet og samarbeidet mellom kommunene for bedre og mer robuste tjenester til innbyggere og næringsliv. Bedrifter ønsker å få frem unique selling point. Noen oppgir at de savner tyngre teknologimiljøer og større fokus på å tiltrekke seg store aktører. Det er et ønske å fortsette å tilrettelegge for næringsklynger. Noen oppgir at det er for lite fokus på å utvikle store muligheter som ligger innenfor landbruk og lokal matproduksjon. 

Signaler for Frosta: 

Mer næringsarealer for å ikke miste bedrifter til andre kommuner. Ønske om næringsarealer som ikke er landbruk.  

 
 
 

Nyhetsartikler om bedriftsundersøkelsen:

STJØRDALS-NYTT: https://s-n.no/stort-savn-etter-attraktive-naeringsarealer/

NEA RADIO: https://nearadio.no/leserbrev/trondelag/tallene-fra-niv-er-klare/19.25201

NT24: https://www.nt24.no/dette-sier-naringslivet-i-varnesregionen-om-staa/s/5-120-5855

Se spillelisten med bedriftsvideoer fra Forsprang