Pandemien tydeliggjør lekkasjen. -Tiltak kan redusere grensehandel i normaltid

Koronatidens handelspolitisk eksperiment med stengte grenser har gitt et unikt innblikk i hvor omfattende grensehandelen er.

Denne uken arrangerte NHO Trøndelag og NiV grensehandelsminar på Scandic Hell hotel. Grensehandelen i Trøndelag har vokst med 63 % fra 2009 til 2019. Som andel av totalen er den relativt stabil, 6,2 % i 2009 til 6,5% i 2019. I nominelle tall er økningen på 407 mill, fra 645 til 1,05 milliarder. Det ble i 2019 kjørt ca 1900 turer pr dag fra Trøndelag over svenskegrensen for å grensehandle. Men med de økte investeringene på svensk side, bla. på Storlien må vi regne med at denne veksten øker fremover (så snart grensen åpner).

  •  NHO har samlet tall og utarbeidet en rapport om grensehandelen: https://www.nhomd.no/ghrapport2020  Med denne kunnskapen mener vi at regjeringen ikke lenger kan sitte å se på hvordan mat- og drikkenæringens konkurransekraft, investeringer og sysselsettingsevne svekkes. 
  • Trøndelag ligger i toppen på vekst i grensehandel av alle regioner. De siste 10 årene har det vært en økning på 63%, betydelig mer enn snittet.
  • Hele 47% av Norges befolkning bor innen to timers kjøreavstand til grensehandelsmuligheter, og SSB antyder at tallet for grensehandel er 25% større enn deres kvartalsundersøkelser. I 2019 kan grensehandelen dermed være hele 20 mrd kroner.
  • Trøndelag utgjør 7% av totalvolumet av grensehandelen i Norge.      

REMA 1000, Orkla v/Nidar, Rørosbryggeriet og Coop Midt-Norge står sammen med NHO Trøndelag, Næringsforeningen i Værnesregionen og NHO Mat og Drikke med krav til statsbudsjettforhandlingene.   

Vårt felles budskap:

  • Dersom avgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fjernes helt, og avgiftene på alkohol og tobakk halveres, anslår beregninger fra NHO at dette føre til 3000 nye sysselsatte i nærings-middelindustrien og 4800 nye sysselsatte i detaljhandelen.
  • Arbeidet med å kutte avgifter må starte i budsjettet nå i høst, og Stortinget bør samle seg om en langsiktig og helhetlig plan med tiltak for å kutte grensehandel, målrettet med basis i grundig innsikt (bedre enn i dag). Om man ser til Danmark, så klarte de å redusere grensehandelen med 50% på ti år gjennom et langsiktig avgiftsarbeid.

Se oppsummeringen her:

NAT_Grensehandel

Les Bladets artikkel om grensehandel.