Må komme med nye kompensasjonsordninger

Næringsalliansen krever at strengere tiltak gir nye virkemiddelpakker.

Næringsalliansen krever at Kompensasjonsordningen med 50% dekning av faste uunngåelige kostnader må styrkes og økes til 80% i forbindelse med strengere smitteverntiltak. (Illustrasjonsfoto).

Nye tiltak lansert 5. november 2020 krever gjeninnføring av kraftigere
virkemiddelpakker. Reiselivsbransjen, men også en del andre bransjer er hardt rammet og kommer til å få krevende tider fremover.

-Den situasjonen vi er i, bekrefter at denne pandemien blir langvarig. Den økonomiske situasjonen til bedriftene er mer krevende enn noen gang. I april hadde man sparepenger, men det har en ikke lenger, sier daglig leder Jon Uthus i NiV.

Daglig leder Jon Uthus i NiV understreker at situasjonen er krevende, og at det er viktig å jobbe for ny kompensasjonsordning.

Ser med uro på tallene

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Næringsforeningen i Værnesregionen er med i Næringsallinasen og stiller seg bak det nye brevet til myndighetene.

– Næringsalliansen ser med uro på at smittetallene har en stigende kurve i regionen og i Norge den siste tiden, og vi har forståelse for at det nå iverksettes strengere tiltak for å begrense smitte og få situasjonen under kontroll, sier Næringsalliansen.

Strengere tiltak bør medføre en oppjustering av tiltakspakker fra staten.

– Når det anbefales at folk skal holde seg hjemme og unngå sosial kontakt, får det umiddelbare konsekvenser for bransjen som nå mottar mange avlysninger. At tillatte gruppestørrelser også endres, medfører at en del arrangementer må avlyses da de ikke lar seg gjennomføre. Innskrenking av skjenketid medfører videre at mange utesteder igjen må stenge, sier de.


Følgende justeringer av tiltakspakker må iverksettes umiddelbart:


• Kompensasjonsordningen med 50% dekning av faste uunngåelige kostnader må styrkes og økes til 80%.
• Tap på varelager som følge av at en må holde stengt og ikke får omsetning på allerede innkjøpte varer med kort holdbarhetstid må tas med i
kompensasjonsordningen.
• To dages lønnsplikt ved permittering må gjeninnføres fra og med i dag.
• Momssatsen må holdes på 6%.

Les brevet til myndighetene her

NHO er tydelige i arbeidet om en bedre komepensasjonsordning