Slik blir årets karrieredag

NiV har i samarbeid med Ole Vig videregående jobbet med hvordan karrieredagen kan gjennomføres. Her er løsningen.

Digitale verktøy
Viktige tiltak for å holde hjulene i gang. Årets karrieredag kommer i en helt ny koronatilpasset innpakning.

Elever og bedrifter møtes på nett. Årets karrieredag blir digital. Yrkesfagelevene ved VG1 skal møte bedriftene i nettmøter.

– Sammen forsto vi tidlig at vi måtte finne en alternativ løsning til karrieredagen med tanke på smittevern. Vi jobbet med en plan om å ta med elevene ut til bedriftene, en veldig god løsning som bedriftene ønsket å være med på, forteller daglig leder Jon Uthus i NiV.

Så kom oppblomstringen av smitte i regionen og skjerpede tiltak i Stjørdal.

-Istedenfor å avlyse tenkte vi gjennomføring og foreslo en digital løsning med nettmøter mellom elever og bedrifter de er interesserte i å møte. Bedriftene synes dette var en god løsning og ble med på det nye alternativet, sier Uthus.

NiV ønsker i den grad det er mulig å stimulere til aktivitet innenfor trygge rammer. Forutsetningene endrer seg hele tiden, og næringsforeningen har vekslet mellom møter på nett og fysiske møter. 

– Næringslivet trenger å holde hjulene i gang og vi ønsker når det er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Dette var også gjeldende for karrieredagen, men vi må vurdere all 

Programmet for karrieredagen 

Når: Onsdag 2.desember kl.08:30-11:30

Hvor: Microsoft Teams 

Klasser: 1BAA, 1BAB, 1BAC, 1FDA, 1ELA, 1ELB, 1HOA, 1HOB, 1HOC, 1RMA, 1SRA, 1SRB, 1TIA, 1TIB, 1TIC

Næringsforeningen i Værnesregionen ønsker sammen med rektor ved Ole Vig vgs. å invitere alle skolens Vg1-elever på yrkesfag til digital karrieredag onsdag 2. desember. 

08:30 – 08:45 SAMLING I KLASSENE

Klassene møter på klasserom sammen med kontaktlærer/lærer. Gjennomgang av program for dagen, og en titt på foreberedelsesdelen.

08:45 – 09:15 FELLES DEL

Klassene logger seg på felles del. – Velkommen v. rektor Arild Ofstad – Litt om næringslivet i vår region v. Jon Uthus – Karrierelæring ved Ole Vig v. karriereveilederne Line Johnsen og Terje L. Tangen Pause: 09:15-09:30

09:30 – 10:30 MØTE MED BRANSJEN

Hver klasse går i et digitalt møte med en gjesteforeleser fra bransjen. – Orientering om bransjen og aktuell bedrift – Lærlinger i bransjen/bedriften – Dialog spørsmål/svar elever-bedrift (styres av kontaktlærer) Hvis det er behov kan denne sekvensen foregå fram til klokken 11:00

11:00 – 11:30 ETTERARBEID

Klassene jobber med oppgaver knyttet til foredragene. Disse oppgavene kan klassen også jobbe videre med seinere.