Tilskudd til vitnemål og fagbrev

Har du gått videregående og ikke fått vitnemål eller tatt fagbrev? Kanskje du sluttet før du var ferdig med skolen eller læretiden – eller kanskje du strøk i ett eller flere fag?

Om du er blant de som i tillegg er permittert eller arbeidsledig nå, tilbyr Trøndelag fylkeskommune et opplæringstilbud som hjelper deg til å få vitnemålet/fagbrevet komplett helt gratis.

Trøndelag fylkeskommune ønsker at flest mulig skal få fullført videregående opplæring. Fylkeskommunen har gjennom Utdanningsløftet fått et tilskudd på 23,5 millioner kroner fra Stortinget som vi skal bruke til å gi gratis tilbud til ledige og permitterte, som mangler opplæringsrett.

-Det jobbes fra mange hold får å få flere til å bli værende lengre i arbeidslivet og hindre at folk står utenfor arbeidslivet.  Stortinget har bevilget mye midler til «Utdanningsløftet 2020» som har til hensikt å sørge for at folk ikke blir stående utenfor arbeidslivet lenge. Det er bevilget ekstramidler til utdanning og opplæringstiltak og flere av disse tiltakene er forslått å videreføres i 2021, skriver seniorrådgiver Siv Merethe Belbo i Trøndelag Fylkeskommune.

Er dette aktuelt for deg?

Søknadsfrist: 30. november

Kriterier for å søke:

  • Du er permittert eller arbeidsledig
  • Du har brukt opp opplæringsretten din
  • Du har ikke oppnådd yrkes- eller studiekompetanse tidligere
  • Du må i tillegg ha folkeregistrert adresse i Trøndelag fylkeskommune.