Se så store ringvirkninger bedriftene gir

DNB synliggjør ringvirkninger i ny modell. Bare i Stjørdal sørger bedriftene for verdiskaping for 5,2 milliarder kroner. Sjekk din bedrift i denne modellen.

Jon-Roar Langørgen fra DNB presenterte ringvirkningsanalysen på frokostmøte hos Scandic Hell tirsdag 8.desember.

Før jul fikk Meråker Kjøtt verdiskaperprisen for sine ringvirkninger i Meråker. Virksomheten bidrar med 23, 4 millioner kroner til samfunnet i løpet av et år. Noe som tilsvarer 276 måneder med pappaperm, 75 lekeplasser, 110 utdanningsplasser og 114 brannutrykninger. Verdiskapingen i Meråker Kjøtt tilsvarer også 78 arbeidsplasser hos andre bedrifter og 26,2 millioner kroner i kjøpekraft i sitt lokalsamfunn.

Jon-Roar Langørgen i DnB delte ut verdiskaperprisen til Meråker Kjøtt. Her sammen med Ann Katrin Pedersen og Per Johan Pedersen i Meråker Kjøtt og ordfører Kjersti Kjenes.

Senior kundeansvarlig Bedriftsmarked, Jon-Roar Langørgen i DnB var til stede på frokostmøte i Stjørdal der han presenterte modellen. Sammen med ordfører i Meråker kommune var han også med på utdelingen av verdiskaperprisen i Meråker.

Du kan sjekke din verdiskaping her.

Dette er DNB ringvirkninger

Meråker Kjøtt er takknemlige for oppmerksomheten. Nå skal deres ringvirkninger synliggjøres på arbeidsplassen.

DNBs ringvirkningskalkulator viser «fotavtrykket» til private bedrifter i Norge. Den viser hvordan store og små bedrifter skaper ringvirkninger utover verdikjede og økonomien, samt bidrar til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge (samfunnsbidrag). Samfunnsbidraget synliggjør positive økonomiske effekter fra en bedrift på sysselsetting, skatter og avgifter, kjøpekraft, underleverandører og resten av økonomien ved hjelp av en generisk ringvirkningsmodell – Wider Economic Impact Model (WEI-modell).

Noen nøkkeltall for DNB Ringvirkninger:

  • Trøndelag er Norges femte største fylke når det kommer til samlet verdiskaping og Trondheim er Norges sjette mest verdiskapende kommune (82 mrd kr).
  • Etter Rogaland og Oslo, er Trøndelag fylket med høyest verdiskaping per sysselsatt.
  • Trøndelag er også et av fire fylker med vekst i antall sysselsatte fra 2018 til 2019 og et av fylkene med høyest prosentvis vekst i verdiskaping samme periode (27%).
  • Stjørdal har 9300 sysselsatte i privat sektor. Bedriftene bidrar med en samlet verdiskaping på 5,2 milliarder kroner i Stjørdal i 2019.  Se hele analysen i presentasjonen ovenfor eller utforsk verdiskapingskalkulatoren til DNB. 

Sjekk hvilke ringvirkninger din bedrift gir her:

DNB Ringvirkninger ble også presentert på frokostmøte i Stjørdal.