Bedriftsundersøkelse

Ditt svar betyr mye for oss, og det legger føringer for vårt videre arbeid. Svar på vår bedriftsundersøkelse om Covid-19 og ringvirkninger i regionen her.

Covid-19 har satt lokalsamfunnene, bedriftene og oss alle i en situasjon vi ikke har opplevd før. Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) ønsker å kartlegge hvilke utfordringer våre bedrifter møter i forbindelse med denne situasjonen som nå har strukket seg over lang tid. Vi håper du kan ta deg noen minutter til å svare på noen spørsmål. Undersøkelsen er anonym. Vi kommer til å presentere resultatet av undersøkelsen med bakgrunn i informasjonen vi samler inn, og vi kommer til å bruke resultatet i vårt videre arbeid for bedrifter i Værnesregionen. 
 
Trykk på bildet eller lenken nedenfor for å gå til undersøkelsen: