Dette gjelder for karantene

Lurer du på hva som gjelder dersom du blir satt i karantene? Her samler vi nyttig informasjon om dette.

Hovedregelen er at du skal i karantene i 10 døgn dersom du

 • ankommer Norge fra land eller område med karanteneplikt. 
 • har hatt nærkontakt med en som er smittet, mindre enn 48 timer før personen fikk symptomer eller innen 48 timer før den positive testen ble tatt for personer som ikke har symptomer.

Det finnes noen unntak fra hovedregelen. Ta veiviseren for å se om unntakene gjelder deg.

Råd til deg som er pålagt karantene 

2020-12-18 Piktogram karantene og isolasjon2.png

Dersom du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du har vært på reise i et land eller, en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene.  

Som hovedregel varer karantenen i 10 døgn. Det er anbefalt at du tester deg i karantenetiden, men et negativt testsvar vil ikke forkorte din karantene.  Dette fordi karantenen skal forebygge videre smitte. 

Innreisekarantene

Personer som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Fra 2 januar er det, med noen unntak, innført testplikt for innreisende innen 24 t etter ankomst (covid-19 forskriften §4d). Den andre testen kan tidligst tas sju døgn etter ankomst. Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er avhengig av at det er kapasitet til å gjennomføre test to, eller at arbeidsgiver står for testen. Dersom test to ikke tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn. Gjennomført vaksinasjon påvirker foreløpig ikke karantenekrav eller anbefaling om test.

Fra 21. desember gjelder at personer som har vært i Storbritannia siste to uker er pålagt test ved ankomst og etter 7 dager. Ved positiv test, bør deres nærkontakter testes straks. Hvis helgenomsekvensering viser at indeks har ny variant av SARS- CoV2, bør nærkontaktene testes på nytt på dag 7. For personer som har vært i Storbritannia kan ikke karantenen forkortes. 

Når du er i karantene, gjelder følgende: 

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Innreisekarantene kan avsluttes dersom det foreligger to negative tester, den første må fra og med 2.januar være tatt innom 24 timer etter ankomst, og den andre tidligst 7 døgn etter ankomst. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor. 
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, som nærkontakt de siste 10 dager, bør teste seg. 
 • Merk at det er innført egne bestemmelser for testing, karantene og unntak fra karantene for reisende fra Storbritannia. Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon: Regler om karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge (hdir.no)  
 • Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk. 
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet. 
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport. 
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand. 
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre, bruk munnbind og unngå kø. 
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre. 
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger. 
 • Ved positiv test fortsetter du hjemmeisoleringen, og det skal gjøres full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.