Nå bør serveringsbransjen gjenåpne

Stjørdal kommune skal vurdere gjeldende lokale smittevernstiltak, og næringslivet ønsker å bli hørt. Serveringsbransjen trenger å åpne dørene igjen.

PRESSEMELDING – serveringsbransjen

 Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) representerer 430 medlemsbedrifter, inkludert konsernmedlemskap i regionen. I forbindelse med vurdering av nye tiltak, har næringsforeningen sendt innspill til Stjørdal kommune der vi tar til orde for gjenåpning av serveringsbransjen, og ber om næringen skal få være med i dialog med kommunen når det kommer til oppfølging av åpningstider og gjeldende smittevernstiltak. Vi ønsker også en likebehandling på tvers av kommunegrenser, og ser ingen grunn til at Stjørdal skal ha strengere tiltak enn resten av landet. Brev til Stjørdal kommune ligger som vedlegg.

STJØRDAL: Et knippe serveringssteder i Stjørdal som tilbyr dagservering.

-Det er kritisk for bransjen, de gjør det de kan for å følge gjeldende krav og retningslinjer. Vi ser ingen grunn til at serveringssteder med dagtilbud fortsatt må holdes stengt, sier daglig leder Jon Uthus i NiV. 

Det legges ned stor innsats for å opprettholde et godt smittevern. Det gjøres tiltak både gjennom renhold og registrering med tanke på smittesporing. Det legges godt til rette for å holde avstand. Bedriftene gjør det de kan for å holde hjulene i gang. Det er krevende, men innsatsen viser at næringslivet lytter til pålegg og anbefalinger som kommer. NiV erfarer gjennom dialog med bransjen, at det så langt ikke kan henføres noe smitte til disse serveringsstedene som ikke serverer alkohol.

-Bedriftene i serveringsbransjen har redusert kapasiteten med mer enn 50% for å kunne ivareta kravene til smittevern. Alt dette har bidratt til at det så langt ikke kan henføres noe smitte til disse serveringsstedene som ikke serverer alkohol, og kun har et dagtilbud, sier Uthus.

Ønsker å bidra 

Næringslivets innsats og lojalitet til å stille opp for å begrense smitten på Stjørdal, har vært og er fortsatt avgjørende. Viljen til å fortsette denne innsatsen er stor, men anmodningen er også tydelig. Bransjen må få gjenåpne.

-I vår siste bedriftsundersøkelse kommer det frem at den delen av næringslivet som har hatt utfordringer tidligere i pandemien, har enda større utfordringer nå. For noen begynner det å bli kritisk. Dette gjelder først og fremst besøksnæringen, og spesielt serveringsbransjen. En bransje som har vært nedstengt i 3 uker etter at nye tiltak ble iverksatt, sier Uthus.

Han understreker at bransjen ønsker å bidra til å begrense smitten i Stjørdal, men at tiden nå er inne for å åpne opp et næringsliv som legger ned stor innsats for å ivareta et godt smittevern og som så langt ikke har hatt smitte. 

Roser kommunen 

Næringsforeningen berømmer Stjørdal kommune for å være tydelige i sin kommunikasjon.

-Stjørdal kommune har iverksatt virkningsfulle tiltak. Dette har bidratt til at vi opplever å ha å ha en smittesituasjon som er under kontroll. Kommunen, både ved kriseledelsen og smittevernsteamet, har lagt ned en imponerende innsats. Men det er viktig at vi har en god dialog med næringslivet. Jeg ser ingen grunn til at Stjørdal skal ha strengere tiltak enn resten av landet, sier Uthus.

NiV har følgende innspill til Stjørdal kommune når nye tiltak skal vurderes: 

  • Det er en klar forventning fra bransjen at man kan åpne dørene den 19.januar.
  • Serveringsstedene gjenåpnes uten alkoholservering og med et serveringstilbud som er innenfor de nasjonale bestemmelsene.
  • Vi ser ingen grunn til at Stjørdal skal ha et strengere regime enn landet for øvrig.
  • Bedriftene får være med å diskutere åpningstider og opplegg for smittevernstiltak i samarbeid med kommunen.

Kontaktperson: Daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen. Tlf: 930 61 800 – E-post: jon@nivr.no