Nye innskjerpinger i Stjørdal

Smittesituasjonen i Stjørdal gir strengere tiltak. Se hvilke tiltak Stjørdal kommune iverksetter her.

Her kan du se opptak av pressekonferanse

Her er de nye nasjonale tiltakene

Påbudt med munnbind

Det innføres påbud om bruk av munnbind i Stjørdal kommune. Dette gjelder i butikker, fellesarealer på kjøpesentre, serveringssteder, frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som f.eks tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking el.l. Påbudet gjelder også for tros- og livssynslokaler, lokaler for kultur, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell, i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg, kjøreskoler og annen føreropplæring samt utendørs i tett befolkede områder (f.eks bussholdeplasser). Påbudet gjelder også buss og drosjetransport. Les den midlertidige forskriften i sin helhet i lenken ovenfor.

 • Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager i arbeidstiden. Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2009 unntatt personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Nye tiltak

For å begrense mest mulig kontaktflate anmoder Stjørdal kommune sterkt om følgende:

 • At unødvendig reiseaktivitet som medfører nærkontakt med andre over kommunegrensene innstilles så langt det lar seg gjøre. Dette er en felles anbefaling fra alle kommuner i trondheimsregionen mot egne innbyggere, som allerede er besluttet videreført ut januar, og som vil lette både smittetrykk og smittesporing i regionen.
 • At så mange som mulig tar hjemmekontor om man kan ta hjemmekontor. De som har jobber som gjør at man ikke kan ha hjemmekontor skal dra på jobb, men for alle øvrige så gjelder dette både i- og utenfor egen kommune.
 • At vi prøver å unngå kollektivtrafikk i perioden.
 • At alle innbyggerne fører liste over hvem de har møtt når (med mobilnummer) for å lette smittesporingen, og samtidig laster ned den nye smittestoppappen. Denne finnes enkelt tilgjengelig på nett.
 • At alle fra et føre-var perspektiv tar kontakt med de de har vært i kontakt med den senere tiden om man opplever sykdomssymptomer og før man kommer inn til testing. Dette vil gi nærkontakter til de som er potensielt smittet anledning til å ta ytterligere og egne forholdsregler.
 • At foresatte følger opp ny melding av i dag om at barn holdes hjemme hvis noen i familien er satt i karantene eller noen i familien har symptomer som forkjølelse, halsvondt eller feber. Oppvekstsjefen kommer nærmere tilbake til dette punktet.
 • Av samme årsak vil også følgende tiltak iverksettes eller foreslås iverksatt for formannskapet:
 • Alle spisesteder og lokaler for arrangement holdes fortsatt stengt, og hvor gjeldende forskrift her foreslås forlenget. Treningssenter, bemannet og ubemannet, inkluderes i forskriften.
 • Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted innendørs foreslås innført for formannskapet. Kommuneoverlegen vil adressere dette ytterligere.
 • Sykehjem, bosenter og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne holdes i rødt ut perioden.
 • Servicetorget stenger, og vi tar kun imot forhåndsavtalte besøk på rådhuset.
 • Kommunens idrettshaller, svømmehall og kulturhus stenges.
 • All organisert idrettsaktivitet, både trening og kamp, for både voksne og barn i perioden innstilles.
 • Alle kulturaktiviteter, herunder som kor og korps, både øvelse og framføring, for både voksne og barn i perioden innstilles.
 • Når det gjelder skoler og barnehager etableres det ytterligere innskjerpende tiltak og som oppvekstsjefen vil komme nærmere inn på.