Nye tiltak for alkoholsservering

Nasjonale myndigheter tilltater servering av alkohol sammen med et godt måltid. Stjørdal kommune har nå samme bestemmelse for alkoholservering.

NYE TILTAK SERVERINGSBRANSJEN

Serveringsbransjen har fått åpne, og nå tillates også alkoholservering sammen med mat. Stjørdal kommune har hatt strengere lokal forskrift  for alkoholserveringen til måltidet, men fra 1.februar legger kommunen seg nå på samme linje som de nasjonale tiltakene.

Fra 1. februar innfører Stjørdal kommune en forskrift om navneregistrering på spisesteder i den hensikt å styrke mulighetene for å spore smitte. Påbudet om buk av munnbind i Stjørdal fortsetter.

Nå kan du nyte det gode måltid med et glass vin eller øl til. Reglementet må ikke tøyes, men en må forstå hva som er intensjonen med det.  NiV har hatt dialog med kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen som presiserer nettopp dette.

Det er viktig å understreke at konferanser og arrangementer har et annet regelverk å forholde seg til.

Dette sier tiltakene for restauranter, kafeer, barer:

Servering av alkohol kun til de som får servert mat.

Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.

Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Dersom et arrangement likevel må avholdes: 

Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten
er utendørs, er grensen 20 personer.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand.

Reiser

Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. 

Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. 

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.

Ankomst Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.

Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen. 

Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell.

Noen grupper har tilpassede regler. Les mer: Innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020

Reglene for innreise til Svalbard skjerpes. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt senest 24 timer før avreise. Testen må være gjennomført på fastlandet. Alle unødvendige reiser til Svalbard frarådes.