Unngå reiser til kommuner med mutert virus

Stjørdal kommune og Næringsforeningen i Værnesregionen ber næringslivet utsette reiser fra Trøndelag til disse kommunene.

Det iverksettes strenge tiltak for å stoppe mutert virus inn til regionen. Det er nå kun strengt nødvendige reiser som skal foretas ut fra sentrale Østlands-området, og det iverksettes ytterligere tiltak på Værnes. Samtidig ber vi om at alle reiser fra Trøndelag til de berørte områdene unngås.

-Vi må gjøre det vi kan for å hindre at mutert virus sprer seg, og vi ber derfor næringslivet utsette reiser til kommunene som nå er berørt, sier daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV)

Det er kun strengt nødvendig reiser som nå bør foretas. NiV har lørdag vært i tett dialog med kriseledelsen i Stjørdal kommune.

– Det er viktig at vi nå står sammen om dette. Vi ønsker ikke at det muterte viruset skal spre seg hit og vi ønsker ingen ny nedstenging. Derfor er det viktig at vi alle tar vår del av ansvaret. sier Uthus.

Pressemelding Stjørdal kommune 25.1

Unngå reise- eller besøk fra det sentrale østlandsområdet. Ytterligere tiltak kan komme.

-Det er en løpende vurdering, både selvstendig og i samråd med nasjonale myndigheter, hvorvidt det kan komme ytterligere restriksjoner i form av karantene eller lignende for innreisende over Værnes flyplass, sier ordfører Ivar Vigdenes i en pressemelding.

Innbyggere som har vært på reise i det sentrale østlandsområdet er blitt bedt om å teste seg og gå i selvpålagt karantene til testsvar foreligger, det er etablert testing for alle innreisende fra Gardermoen og Sandefjord, og folk er blitt frarådet å reise inn til området. 

Stjørdal kommune har egnede karanteneregler er under utredning og forberedelse av kommunen for det tilfelle dette skulle bli aktuelt å innføre. Skjer dette kan potensielt alle reisende over Værnes flyplass bli berørt, og da uavhengig av hjemkommune. 

Har du vært her, ta kontakt for testing

Ordfører Ivar Vigdenes, Kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen ber om at du bestiller koronatest på nett eller ringer koronatelefonen etter helga dersom du i løpet av de siste 14 dagene har besøkt en eller flere av de berørte kommunene.

I helgen uttalte Stjørdal kommune følgende i en pressemelding:

-Jeg har i samråd med mine folk omdisponert mannskaper og nå utvides åpningstiden på vår teststasjon på flyplassen.Vi vil at alle som kommer med fly fra Gardermoen og Sandefjord skal testes på Værnes, og vi er klare for å foreta testing, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan i Stjørdal kommune i en pressemelding.

Informasjon gis til flypassasjerer før avstigning og i ankomsthallen. Stjørdal kommune har samarbeidet med Avinor og flyselskapene om dette i dag.

-Så mitt budskap til alle som skal reise med fly fra Oslo er at du må teste deg på Værnes. Du gjør ditt og vi gjør vårt for å hindre villsmitte. Du som kommer med bil eller tog fra Oslo-området må vennligst sørge for å bestille time til testing og unngå nærkontakt til testresultat foreligger. Som vertskommune for lufthavna har vi et særskilt ansvar for hele Midt Norge, og det ansvaret tar vi. Vi gjør dette for å forsøke å hindre et mutert virus fra å spre seg i regionen, sier Reitan.

Det er tett dialog mellom nærliggende kommunedirektører og kommuneoverleger i spesielt Stjørdal, Malvik og Trondheim, en akse som trafikkeres av flere tusen hver dag. Situasjonen følges løpende.

Langt mer smittsom

Den engelske virusmutasjonen ble først påvist hos sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. I løpet av fredag 22.01 ble det påvist 17 nye positive tilfeller med den engelske mutasjonen. Fem av disse har tilknytning til sykehjemmet i Nordre Follo. Situasjonen har gjort at Nordre Follo og grensekommuner har innført rødt nivå.

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner. Dette pågående utbruddet kan ikke spores direkte til innreisende fra Storbritannia, noe som så langt har vært tilfellet for de andre tilfellene av dette viruset i Norge.