NAVs bedriftsundersøkelse – viktig kunnskap for utvikling av arbeidsmarkedet

1.400 trønderske virksomheter har mottatt NAVs årlige bedriftsundersøkelse via Altinn. – Vi håper også i år på stor deltagelse, for dette vil gi viktig kunnskap for framtidige valg, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) oppfordrer bedrifter til å svare via Altinn. Bedriftsundersøkelsen er Norges mest omfattende undersøkelse av arbeidsmarkedet, og gir viktig kunnskap om utvikling, forventninger og rekrutteringsbehovet i virksomhetene. Undersøkelsen kjøres for 27. år på rad.

Noen spørsmål bedriftsundersøkelsen gir svar på er:

  • Hva forventer bedriftene i Trøndelag med hensyn til rekruttering det kommende året.
  • Har bedriftene utfordringer med å få tak i rett kompetanse, og i så fall hvilken kompetanse gjelder det.
  • Hvordan rekrutterer bedriftene.
  • Hvordan er bemanningen påvirket av koronasituasjonen.

Hva betyr koronakrisen?

–  Det er knyttet stor interesse til hvordan koronasituasjonen påvirker bedriftene og arbeidsmarkedet. Sammen med svarerne fra fjorårets undersøkelse får vi et godt innblikk i bedriftenes forventninger før smitteverntiltakene stengte ned store deler av samfunnet, og hvilke forventninger de har i dag, snart ett år inn i den største krisen vi har hatt på arbeidsmarkedet i nyere tid, sier Wigum.

Innblikk i framtidens kompetansebehov

Resultatene fra undersøkelsene gir viktig informasjon om hvilken kompetanse som mangler i det trønderske arbeidsmarkedet. – Denne kunnskapen er ikke bare viktig for NAV, men også andre private og offentlige aktører som for eksempel fylkeskommunen, som har ansvaret for videregående utdanning, sier Wigum. 

NAV håper alle som mottar undersøkelsen tar seg tid til å svare, det tar kun 5-7 minutter. Utvalget til bedriftsundersøkelsen trekkes fra alle virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret og høy svarprosent er viktig slik at undersøkelsen dekker hele bredden av bedrifter og næringer.