Dette er vår nye lagspiller

NiV har gleden av å presentere vår nye lagspiller, som ønsker å bidra til å spille næringslivet i regionen gode.

Næringsforeningen i Værnesregionen styrker laget. Nå er våre hovedsamarbeidspartnere både DNB, Sparebank 1 SMN, Gjensidige Stjørdal, Scandic Hell og Arntzen de Besche

Vil utvikle næringssamarbeidet

Sparebank 1 SMN gir 150 000 kroner i samfunnsutbytte for 2021 til jobben med utvikling av næringslivet i Værnesregionen.  

Daglig leder Jon Uthus i NiV og regionbanksjef Lill Bente Totland diskuterer samarbeid for næringslivet i regionen.

-Vi har snakket mye om hva vi kan og hva vi har å bidra med sammen med næringsforeningen og vi ser frem til å jobbe med dette fremover. Vi har en samlet kompetanse som kan kanaliseres sterkere sammen med næringsforeningen, sier regionbanksjef Lill Bente Totland. 

I tillegg til støtten vil SpareBank 1 SMN, med sin breddekompetanse, være en aktiv bidragsyter i utviklingen av regionens næringsliv sammen med NiV og øvrige samarbeidspartnere.

– Dette betyr veldig mye for oss å få med Sparebank 1 SMN som en av våre viktige samarbeidspartnere. Sparebank 1 SMN har forventninger til oss og vi har forventninger til dem. Det er viktig for å få til en vinn-vinn situasjon, sier daglig leder Jon Uthus i NiV.

Styreleder i Næringsforeningen i Værnesregionen understreker viktigheten av å samarbeide godt for næringslivet i Værnesregionen. 

Eiendomsmegler Andreas Herjuan og styreleder Nina Jensen i NiV diskuterer utvikling i regionen.

– Det blir enda viktigere å jobbe med våre møteplasser fremover. Vi skal inn i ny normal, og vi må samspille på andre måter og enda bedre enn tidligere. Når vi får flere med på laget forener vi ressursene, og det er kjempeviktig for vi er ambisiøse som næringsforening, sier styreleder Nina Julianne jensen i NiV. 

«I ny strategi for samfunnsutbytte er kunnskap, kapital og kultur en av fem hovedpilarer innen innovasjon og verdiskaping. Tilgang til lokale møteplasser er essensielt i å bygge kultur. Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) ønsker sammen med SpareBank 1 SMN å etablere og utvikle gode møteplasser lokalt. NiV arrangerer i dag blant annet Byggedagen og Forsprang, mens SMNs hovedaktivitet er Næringsdriv. I tillegg kommer frokostmøter og webinar» skriver Sparebank 1 SMN i sitt vedtak. 

Pressekonferansen ble holdt i Sparebank1 SMNs nye lokaler som er under renovering.

Kontaktpersoner: 

NIV: Daglig leder Jon Uthus, jon@nivr.no, 930 61 800 

Sparebank 1 SMN: Lill Bente Totland, lill.bente.totland@smn.no, 948 18 415