Fellesgoder i Meråker

Oppdal forteller om sine løsninger og vi legger opp til gruppearbeid der du velger hvilket område du ønsker å bidra på. Bli med på næringslivets fellesgode-workshop i Meråker.

NB! Av hensyn til Covid-19 og smittevernstiltak, har vi ikke flere ledige plasser til møtet. 

Hvordan vil næringslivet bidra til fellesgoder i bygda vår? Vi inviterer til workshop. Meld deg på i skjemaet nedenfor. Agendaen for møtet finner du under påmeldingsskjemaet. 

Agenda for møte om fellesgoder:

 • Innledning
 • Fellesgoder i Oppdal har blitt en suksess!
  • Oppdal Næringsforening ved styreleder Stein Mellemseter og nestleder Erik Sæther presenterer «Oppdalmodellen» og hvordan de har formalisert, organisert  og forpliktet hverandre i et partnerskap. 

 • Gruppearbeid ut fra hvilket tema man ønsker å delta på
  • 1: Sentrum, utvikling og forskjønning
  • 2: Stier og løypenett sommer/vinter
  • 3: Adkomst, vei og parkering
 • Oppsummering og prioritering av tiltak