Ung Klima

"Vi må handle nå" Stine Marie Hommelhaug blir en av Forsprangkonferansens unge stemmer. I tillegg til å holde innlegg, blir hun med i ungt klimapanel på slutten av dagen.

Stine Marie Hommelhaug har variert erfaring innen tematikken rundt barn og unge i relasjon til klima og miljø.

Hun har tidligere vært bidragsyter ved Ungt Entreprenørskaps Innovasjonscamp, Fagseminar BOBY 2020, samt Kraftsamling i Trondheim Kommune 2019.

Nåværende prosjekter og stillinger inkluderer:

  • Prosjektmedarbeider i UngKlima
  • Leder av komitéen for Miljø- og Byutvikling, Ungdommens Bystyre Trondheim
  • Del av ressursgruppen for Trondheim Kommunes klimaplan

Mats Jenssen Matberg er nyvalgt leder av Stjørdal ungdomsråd, han deltar også i ungt klimapanel på Forsprangkonferansen.