Utreder flyfag i Trøndelag

Forsvaret og næringslivet innen luftfart er positive til etablering av flyfagtilbud på Ole Vig og Værnes. Les vårt innspill til utredningen her.

– Både forsvaret og næringslivet innen luftfart på Stjørdal og Værnes er alle positive til en eventuell etablering av et flyfagtilbud på Ole Vig og Værnes. Dette er en viktig utdanning i fremtiden. Stjørdal med sin beliggenhet og med militært og sivilt luftfartsmiljø, har alle forutsetninger for å få til et utdanningstilbud i fremtida, sier daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen. 

Les innspillet som ble sendt 7.juni her:

Innspill, flyfagutredningen i Trøndelag 

Stjørdal kommune og Næringsforeningen i Værnesregionen gir herved innspill til utredningsarbeidet for flyfag i Trøndelag. 

Vi ønsker ved dette å belyse de kvaliteter og forutsetninger Stjørdal og Værnes representerer i denne sammenheng og bidra til at det etableres et flyfagtilbud i Trøndelag. Vårt innspill må derfor ikke oppfattes som en del av en lokaliseringsdebatt mellom Ørland og Værnes. 

Vi har notert oss at Sopra Steria i sin utredning ikke har vurdert om Ørland eller Værnes bør foretrekkes som lokasjon. Videre har vi notert oss at Luftforsvaret peker på at Værnesalternativet har gode forutsetninger for å utvikle synergier opp imot kunnskaps- og teknologimiljøene i Trondheims- og Værnesregionen. Dette særlig representert ved NTNU og Luftforsvarets egen skoleaktivitet. Videre har Luftforsvaret pekt på nødvendigheten av å ha et flyfagtilbud i Trøndelag, for en fremtidig rekruttering i tråd med Luftforsvarets tyngdepunkt i regionen. 

Synergier 

Stjørdal som vertskap for Trondheim lufthavn Værnes, og forsvaret på Værnes, representerer et transport-, logistikk- og flyfagmiljø som er bygd opp over flere tiår, i en region i sterk vekst. Dette gjenspeiles både i næringslivet og utdanningssektoren. Ikke minst ved forsvarets satsing på Værnes med blant annet flytting av Luftforsvarets skolesenter til Værnes. Det er igangsatt flere «smarte» transport- og infrastruktur initiativ som gir viktige synergier både til sivile og militære formål.  

Dette som: 

  • Smart Mobility Norway, et test- og demonstrasjonssenter for fremtidens smarte teknologier innenfor transport og mobilitetv 
  • Trondheimsfjorden som testsenter for autonome, og utslippsfrie båter. 
  • Green Flyway, som testarena for fremtidens luftfart. 

I tillegg er kunnskaps- og utdanningssektoren i regionen sterkt involvert i dette utviklingsarbeidet. Særlig representert ved teknologiutdanningen ved NTNU, de transportfaglige tilbudene ved Nord universitet og ikke minst de teknologi- og transportfaglige miljøene på Sintef. 

Når en ser dette i sammenheng med Luftforsvarets fremtidige skoletilbud på Værnes, representerer dette viktige synergier for et yrkesfaglig tilbud i Trøndelag og som vil bidra til å gjøre utdanningstilbudet attraktivt i et fremtidsperspektiv.  

Rekruttering og hospitering 

Trondheims- og Værnesregionen er i sterk vekst.  

trondelagitall.no, viser at Trondheims og Værnesregionen har flest bosatte i aldersgruppen 0-24 år (Stjørdal nr 2 etter Trondheim). I tillegg fremskrives det en vekst på 15% for aldersgruppen 6 – 15 år frem til 2050 (se figur under). Dette representerer et rekrutteringspotensiale for nye utdanningstilbud i regionen. Flyfagene vil i denne sammenheng fremstå som attraktive gjennom et samarbeid med flymiljøene innen arbeidslivet, både det sivile og militære. 

 

 

Vi har vært i kontakt med Avinor, SAS, Norwegian og Helitrans. Alle bekrefter de en positiv holdning til at det etableres et flyfagtilbud på Værnes, og at de har lang erfaring med å ta imot lærlinger innen flyfag fra andre deler av landet. Alle bekrefter at de fortsatt skal gjennomføre daglig vedlikehold av fly og helikoptre på Værnes. Alle ønsker de å fortsatt ta imot lærlinger på landets 3. største flyplass. 

Lokaliteter 

Vi har mottatt positive signaler både fra Stjørdal kommune, forsvaret og det sivile luftfartmiljøet på Stjørdal og Værnes, for å legge til rette for en etablering av et flyfagtilbud. Dette gjelder også med tanke på å få på plass nødvendige lokaliteter både på kort og lang sikt, og om den fremtidige lokaliteten skal være på området til Ole Vig VGS (Campus) eller Værnes, eller som en delt løsning. Stjørdal kommune har signalisert at foreliggende arealplaner for området omkring Ole Vig, vil kunne ta høyde for en nødvendig arealdisponering til formålet. I tillegg har den sivile luftfarten sagt at de skal bistå for å finne løsninger på Værnes, både på kort og lang sikt. Spesielt har Helitrans i sitt innspill pekt på at de uansett kommer til å bygge ny hangar, og at en løsning i tilknytning til et fremtidig utdanningstilbud anses som spesielt interessant. 

Forsvarsbygg v/Asbjørn Fosså bekrefter overfor referansegruppen at det p.t ikke finnes ledige bygningsareal på forsvarets område på Værnes, men at det er rikelig med areal for å sette opp midlertidige og nye permanente løsninger. For å skaffe oss et bilde av kostnadsomfanget for midlertidig hall, har vi hatt kontakt med OB Wiik som er ledende leverandør av plasthaller i Norge. Da har vi bli gjort kjent med at en helisolert plasthall på 1000 m2 vil koste omkring NOK 2 millioner og har en livslengde på minimum 25 år.    

Vi håper at vi ved vårt sammendrag og de vedlagte innspill, har fått belyst de potensialer og muligheter Stjørdal og Værnes representerer i forbindelse med en etablering av et flyfagtilbud i Trøndelag. Arbeidslivet, både sivilt og militært, Stjørdal kommune og kunnskapssektoren ønsker å bistå i den videre utredningen.  

Se vedlagte innspill fra 

  • Avinor 
  • SAS 
  • Helitrans 
  • Forsvarskoordinator Trøndelag 
  • Stjørdal kommune 

Vennlig hilsen 

Jon uthus, daglig leder NiV

Rune Larsen, kommunestyrerepresentant

  • Les brevet i sin helhet her inkludert innspill fra Avinor, SAS, Helitrans, Forsvarskoordinator Trøndelag og Stjørdal kommune: Innspill_Flyfag_070621