Olav T. Løvstad fra DNB kommer

Leder for Seksjon Eiendom & Entreprenør i DNB Storkunde og Internasjonal (STI) kommer til Forsprangkonferansen for å snakke om grønn finansiering.

På Forsprangkonferansen vil Olav T Løvstad snakke om grønn finansiering. 

DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. Konsernet tilstreber å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling og oppfølging. De følger også opp kunder, selskaper konsernet investerer i og leverandører til konsernet for at disse ikke skal bryte med DNBs miljøkrav. 

Dette er viktige bærekraftsmål for DNB

  • Være en pådriver for likestilling og mangfold
  • Bidra til bærekraftig vekst gjennom lån og investeringer
  • Bekjempe økonomisk kriminalitet og bidra til en trygg digital økonomi
  • Hjelper kundene å meste egen økonomi