“Grønne smarte løsninger fra GreenFox”

Hva kan det være i praksis? Daglig leder i GreenFox, Erling Aspen, presenterer løsninger som gir deres kunder mer bærekraftige produkter.

GreenFox utvikler komplette løsninger som gjør at deres kunder kan styre og overvåke sine produkter via sky-løsninger»

GreenFox ble etablert i 2016. Hovedproduktet er et modulbasert styringssystem som kan brukes i kundenes produkter for å «løfte data opp i skyen». GreenFox kombinerer sine egenutviklede standardmoduler for å koble løsningen til utstyr, sensorer, kommunikasjonsmoduler (mobilnettet, WiFi, industriradio etc.) og kan kombinere disse med spesialtilpassede moduler. På denne måten kan kunden få data fra sitt produkt opp i en sky-løsning med tilpasset dashbord.

Utstyr kan da fjernovervåkes og -styres via kundens dashbord. Løsningen gir lavere kostnader/redusert materialforbruk, legger til rette for preventivt vedlikehold, færre turer for inspeksjon, man kan stenge ned utstyr før det går i stykker og gir bedre datagrunnlag for feildiagnose/videreutvikling. Dette gir kunden lavere kostnader og økt bærekraft.

Denne løsningen brukes også i GreenFox sitt eget produkt for høyhastighet kjønnsbestemmelse av settefisk. Denne løsningen bruker ulike teknologier som høyoppløselig ultralyd, kamera, kunstig intelligens og automasjon. Fullskala forsøk viser at kjønnsseparert fisk gir 10% høyere slaktevekt og bedre fiksevelferd for oppdrettsnæringen.