Se Hydrogenkonferansen i opptak

Meld deg på årets viktigste webinar. Hydrogenkonferansen arrangeres 9. september kl 09.00 -12.00

Program:

 • Velkommen v/ordfører i Meråker, Kjersti Kjenes
 • TRFK sin rolle i det Grønne Skifte – Hydrogensatsing  v/ Fylkesordfører Tore O. Sandvik
 • Norsk Hydrogen Forum  v/Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen
 • Everfuel  v/Business Development Manager Helge Skaarberg Holen
 • Alstom  v/Managing Director Carl Åge Bjørgan
 • Inlandsbanan  v/Utvecklingschef/vice vd Peter Enå
 • Aker Clean Hydrogen v/Strategic Advisor and Buisness Development i Aker Horizons Trude Sundset
 • Gen2Energy v/ Chief Executive Officer Jonas Meyer              
 • Greenstat v/Daglig Leder Vegard Frihammer 
 • Meraker Hydrogen v/Daglig leder Arvid Inge Sørvik
 • Nærøysund Kommune v/Ordfører Amund Hellesø
 • Olje- og Energi Departementet v/Statssekretær Tony Christian Tiller (H) 
 • Stortingspolitiker i Transportkomiteen fra Trøndelag, Jon Gunnes (V)
 • Oppsummering og Avslutning   v/ordfører Kjersti Kjenes      

Samarbeidspartnere Hydrogenkonferansen 2021