Hvem blir “Årets Gründer” i Værnesregionen?

Nomineringen er avsluttet. Vinneren kunngjøres på Næringslivets Oktoberfest i forbindelse med Forsprangkonferansen 26.oktober.

NOMINERINGEN ER AVSLUTTET: Vinneren kunngjøres 26. oktober. 

Gründerprisen i Værnesregionen, skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt oppmerksomheten og anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet.

Vellykkede gründere bidrar både til optimisme, verdiskaping og flere arbeidsplasser i Værnesregionen!

Formålet med gründerprisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd». Gründerprisen skal sette fokus på betydningen av gründere for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i og oppmuntre andre til nyskapning gjennom etablering og/eller utvikling. Gründerprisen skal først og fremst rette seg mot personer eller virksomheter som har tatt initiativ til å starte ny næringsvirksomhet eller realisert nye ideer i eksisterende virksomhet. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt. En gründer vil ofte være karakterisert av å ha stor tro på egen ide, være løsningsorientert, være villig til å ta risiko og ha vilje til å stå løpet ut.

Ved vurderingen av kandidatene, legges følgende kriterier til grunn:

 • Kandidaten tenker eller har tenkt innovativt for å nå sine mål
 • Ideen har potensiale for og ambisjoner om aktivitet, arbeidsplasser og vekst
 • Utgangspunkt er en konkret tjeneste eller produkt som er kommet så langt i sin utvikling at potensialet for kommersialisering er sannsynliggjort eller realisert
 • Ideen bør ha potensiale for kommersialisering eller utvikling av Værnesregionen
 • Ideen skal være bærekraftig

Kandidatene blir vurdert av en uavhengig jury som innstiller tre kandidater til presentasjon på Forsprangkonferansen. Juryen består av følgende personer:

 • Jon-Roar Langørgen, DNB
 • Tor Jakob Reitan, Stjørdal kommune
 • Per Anders Folladal, Proneo
 • Jon Uthus, Næringsforeningen i Værnesregionen

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Legg inn ditt forslag i skjemaet nedenfor.

 • Gründerprisen er på kr 20.000,- som er et bidrag fra DNB Stjørdal.
 • Prisen deles ut på Forsprangkonferansen 26. oktober 2021
 • Siste frist for nominering: søndag 17. oktober