Slik vil Meråker skape grønne arbeidsplasser

Utsikten er god fra «smelteverkstomta». Meråker kan se starten på et bærekraftig industrieventyr. Et grønt kapittel etter lang tid med mørke skyer.

 • Næringsforeningen i Værnesregionen satser på #ungkraft
 • I den forbindelse ønsker vi å synliggjøre unge med engasjement for arbeidslivet i hele Værnesregionen (Meråker, Stjørdal, Selbu, Tydal og Frosta).
 • Denne reportasjen er skrevet av 10. klassingene Emilie Flaamo, Andrine Bjørnås, Mats Kjenes Sandvik og Lukas Skjelvik fra Meråker.

Ordfører Kjersti Kjenes deltar i ordførerpanel på Forsprangkonferansen 26.oktober, her vil hun blant annet snakke om grønne arbeidsplasser i Meråker. På konferansen vil det være et ungt klimapanel som kommer til å kommentere hva de mener om politikernes og næringslivets tiltak på vei inn i et grønt skifte.

Les ungdommenes artikkel om hydrogensatsingen i Meråker her:

Bygdas store stolthet, smelteverket, hadde en svart bakside. Tall fra SSB viser at utslippene var skyhøye den tida smelteovnene  gikk for fullt.   Hjørnesteinsbedriften har fått en viktig plass i Meråkers historie, men det ble snakket lite om CO2-utslippene fabrikken spyttet ut.  Nå er håpet lysegrønt. Meråker har spennende ting på gang, og denne gangen med noen av FNs bærekraftsmål i høysetet. Bygda vil satse miljø- og klimavennlig.

Ordfører Kjersti Kjenes har stor tro på hydrogens som en del av det grønne skiftet.

– Hydrogen vil ta oss et steg nærmere det grønne skiftet, forteller  ordfører Kjersti Kjenes.

Hun er optimistisk når det gjelder realisering av Meråker Hydrogenfabrikk. Etableringen kan snu en negative trend og bidra til vekst igjen.

EU vil ha hydrogen nå

Hydrogen er ett av flere lyspunkter. Optimeras etablering i Gudå, planer om silisiumproduksjon til solceller i Kopperå, og Meråker Grønt, som skal produsere klimanøytral agurk med revolusjonerende «greencap» teknologi, er med på å skape ringvirkninger. Det antydes at disse fire satsingene fort kan bety 50 nye arbeidsplasser. Den negative Meråker-statistikken kan gå fra rødt til grønt dersom alt klaffer. Ferske NAV-tall viser at Meråker ligger blant de som får mest utbetalinger fra NAV per innbygger i Trøndelag, folketallet har negativ vekst og arbeidsledigheten var senest i august Trøndelags desidert høyeste.

–    Hydrogenfabrikk vil skape 10-12 arbeidsplasser, men det vil generere så mye mer rundt. Kanskje er det snakk om like mange  familier som kommer flyttende til bygda, sier ordføreren.

Grønn industri

Både jernbane, E14 og Trondheim Lufthavn Værnes knytter bygda tett opp til resten av verden. Det er god tilgang rimelige næringsarealer og kommunen er villig til å strekke seg langt for å få tak i bedrifter. 

En fersk spørrerunde forteller at meråkerbyggen mener hydrogen er riktig for framtida. Det kan være et spennende prosjekt som kan gi et nytt, men grønt, «industrieventyr» i Kopperå. Men hva kan skje om hydrogen går feil? Eksplosjoner og skader har vært diskutert, men det skremmer ikke innbyggerne.

– Jeg er glad det skapes nye arbeidsplasser, sier lokalpolitiker Ellen Hetland (Ap).

I undersøkelsen kommer det frem at man ønsker at folk med  kompetanse blir i bygda, samtidig som det er behov for flere innbyggere.

Røkke-selskap har investert

Med solide investorer øker troen på etableringen. Aker Clean Hydrogen, som eies av Kjell Inge Røkke, har kjøpt seg inn i  Meråker Hydrogenfabrikk. 10. september arrangerte Meråker kommune Hydrogenkonferansen 2021. Her kommer det frem at  tunge aktører heier frem planene. Meråker Hydrogen ønsker å bygge stort. Fabrikkplanene de skisserer, vil gi en  daglig produksjon på ni tonn grønt hydrogen. Planen er å starte opp i 2024. Senior prosjektleder Anders Ødegård i Sintef skriver i en kronikk at EU er klare for masseproduksjon av hydrogen nå for å nå klimamålene, derfor bør Norge realisere planer. Dette er gode nyheter for meråkerbyggen, bare politikerne følger etter.

–    Meråker er regulert til industri og er veldig god plass å starte opp. Her har vi tilgang til vannkraft og jernbane, sier ordfører Kjersti Kjenes.

Legger til rette

 • Meråker kommune har jobbet med å lokke til seg etableringer i flere år.
 • Kommunen peker på god tilgang til faglært og ufaglært kompetanse med opptil 30-års erfaring fra industrien.
 • Både jernbane, E14 og Trondheim Lufthavn Værnes knytter bygda tett opp til resten av verden.
 • Det er god tilgang rimelige næringsarealer og kommunen er villig til å strekke seg langt for å få tak i bedrifter. 

Det er likevel noen utfordringer som må løses. Per i dag koster hydrogen mye å produsere, det er fortsatt en vei å gå før en kan bli konkurransedyktig på pris. Men fremtiden er lysegrønn. Når  samfunnet tar bærekraft på alvor, dukker det opp nye løsninger for fremtiden. En av dem er Meråker Hydrogenfabrikk, mener ordføreren med god støtte fra lokalsamfunnet og fagmiljøene.

Fakta:

 •  For å produsere hydrogen, trenger man mye mye vann, noe det er stor tilgang på i Meråker.
 • Hydrogen er en gass og kan produseres fra flere typer energikilder. I Norge produseres hydrogen hovedsakelig ved elektrolyse av vann, mens i verden for øvrig produseres det foreløpig hovedsakelig fra naturgass. På sikt vil fornybar energi fra for eksempel vind, sol og biomasse være hovedkildene for hydrogenproduksjon. Brenselceller brukes til å konvertere hydrogen til elektrisitet, som driver bilen fremover. Restproduktet er rent vann. (drivkraftnorge.no).
 • Hydrogenfabrikk i Meråker har gjennomført forstudie i samarbeid med Greenstat AS, NTE og Meråker Hydrogen AS. Studien understreker mulighetene.

Her kan du se Hydrogenkonferansen i opptak:

#ungkraft

Del din historie med oss. Fyll ut skjemaet nedenfor, og vi tar kontakt.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.