Fides Meråker inviterer til åpen dag

Bli med på åpen dag i Meråker. Fides og NAV vil gi informasjon om varig tilrettelagt arbeid, og gi et nærmere innblikk i hvilke arbeidsoppgaver.

Fides er en Arbeids og inkluderingsbedrift. Nå inviteres bedrifter til å være med på åpen dag for å få et innblikk i hva dette innebærer. 

Når: Onsdag 3.november kl. 09.00-12.00

Hvor: Fides Meråker, Torsbjørkveien 60

Kontaktpersoner: Anne Britt Skatval, Fides Meråker og Roger Aune, NAV Værnes

Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA:

  • Skal gi tiltaksdeltakeren arbeid som bidrar til å utvikle ressurser hos tiltaksdeltakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver, og skal tilby personer arbeid i en virksomhet som oppfyller kravene i § 14-5, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne.
  • Kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.

*Du/ dere er velkomne i løpet av tiden som er avsatt, men det anbefales at du ikke kommer senere enn kl. 11.00 for å få med deg nødvendig informasjon og ha tid til å besøke de forskjellige tilbudene Fides har i Meråker. Du vil få mer informasjon om gjennomføring og praktiske opplysninger når du/ dere kommer.